FARSKÉ OZNAMY 20.1. 2019

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

21.1.

17.00

Poďakovanie za 90 r. života Ireny

 

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Utorok

22.1.

17.00

+ Mária, Veronika, Celestín a rodičia z oboch strán

 

Za jednotu kresťanov

Streda

23.1.

17.00

+ Pavol, Jozefína, Vendelín, Veronika, Stanislav, Anna

 

Za jednotu kresťanov

Štvrtok

24.1.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok

25.1.

18.20

+ Lajoš, Vladimír, Pavol, Mansvet, Margita, Viliam, ich rodičia a starí rodičia

17.00

+ Mária a František

    OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Sobota

26.1.

6.45

Na úmysel

18.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Nedeľa

27.1.

7.00

+ Jozef, Mária, Jana, Anton, Anna, ich starí rodičia

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie a božiu pomoc pre rodiny

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 20.1. 2019

FARSKÉ OZNAMY 13.1. 2019

KRST KRISTA PÁNA 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

14.1.

17.00

+ Anna

 

féria

Utorok

15.1.

17.00

+ Jozef

 

féria

Streda

16.1.

17.00

Na úmysel

 

féria

Štvrtok

17.1.

6.45

Na úmysel

17.00

 

 

Sv. Antona, opáta, spomienka

 

Piatok

18.1.

18.20

+ Anna a zosnulí rodiny

 

féria

Sobota

19.1.

6.45

Poďakovanie za 70 r. života, za 50 r. manželstva a prosba o BP a zdravie

18.00

 

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

20.1.

7.00

+ Štefánia a Ján

10.20

Za veriacich

8.30

 

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 13.1. 2019

FARSKÉ OZNAMY 6.1. 2019

ZJAVENIE PÁNA – DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

7.1.

17.00

 

 

Pondelok po Zjavení Pána

Utorok

8.1.

17.00

 

 

Utorok po Zjavení Pána

Streda

9.1.

17.00

 

 14.00

Pohrebná sv. omša

+ Jaroslav Putirka 73r.

Streda po Zjavení Pána

Štvrtok

10.1.

17.00

 

Štvrtok po Zjavení Pána

Piatok

11.1.

18.20

 

17.00

 

Piatok po Zjavení Pána

Sobota

12.1.

6.45

Za veriacich

18.00

 

Sobota po Zjavení Pána

Nedeľa

13.1.

7.00

Poďakovanie za jubileum sobáša a prosba o zdravie a BP rodiny

10.20

+ Helena

8.30

 

KRST KRISTA PÁNA

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 6.1. 2019