FARSKÉ OZNAMY 15.9. 2019

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

16.9.

17.00

Za zdravie a BP pre rodiny

 

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Utorok

17.9.

17.00

Za zdravie a BP pre Adama

 

féria

Streda

18.9.

6.45

+ Anna, Ladislav, Juraj, Anna

17.00

Misijné stretnutie

 

Na poďakovanie za úrodu

Kántrový deň

Štvrtok

19.9.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

20.9.

18.20

+ Jozef, Anna a rodičia z oboch strán

17.00

Anna, Jozef, Eva, Pavol, Mária

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza       a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Kántrový deň

Sobota

21.9.

10.00

Na úmysel

15.00

Sobášna sv. omša

SV. MATÚŠA, apoštola a evanjelistu, sviatok

Kántrový deň

Nedeľa

22.9.

7.00

+ Ľudmila, František, Ľudmila

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY 8.9. 2019

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

9.9.

17.00

+ Alžbeta a Martin

 

féria

Utorok

10.9.

17.00

+ Ján, Mikuláš, Anna

 

féria

Streda

11.9.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc celej rodiny

 

féria

Štvrtok

12.9.

17.00

Na úmysel

 

Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka

Piatok

13.9.

18.20

+ Mária, Ján, Katarína

17.00

+ Kamila a rodičia z oboch strán

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota

14.9.

11.00

Výročie 1. písomnej zmienky o obci Štiavnik

15.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Matúš a Ľudmila

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Nedeľa

15.9.

7.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anna, Jana, Anton

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť Zbierka na seminár

FARSKÉ OZNAMY 25.8. 2019

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

26.8.

18.20

+ Ján a rodičia

 

féria

Utorok

27.8.

18.20

+ Bystrík, Juraj, Johana, Jozef, Mária, Marián

 

Sv. Moniky, spomienka

Streda

28.8.

18.20

+ Jozef, Ján, Magdaléna

 

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok

29.8.

18.20

Za veriacich

 

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Piatok

30.8.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Ján Michút 62 r.

17.00

+ Jozef, Ján, Jozef, Mária, Matúš, Margita

féria

Sobota

31.8.

10.30

100. rokov DHZ

14.30

Pohrebná sv. omša

+ Michal Lago 27 r.

17.00

Sobášny obrad

18.30

Poďakovanie za živ. jubileum a prosba o zdravie a BP rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

1.9.

7.00

+ Rudolf, Paulína, Mária, Jozef, Magdaléna, Martin, Eva

10.20

+ Štefan, Mária, Štefan, Agnesa, Ján, Viktória (z 30.8.)

8.30

+ Anna a Emil

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

FARSKÉ OZNAMY 1.9. 2019

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

2.9.

7.30

Za božiu pomoc a dary DS pre žiakov a študentov

9.00

Za božiu pomoc a dary DS pre žiakov a študentov

Sv. omša o Duchu Svätom

VENI SANCTE

Utorok

3.9.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Veronika Harvancová 88 r.

 

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

4.9.

13.30

Pohrebný obrad

17.00

Pohrebná sv. omša

+ František Hraboš 86 r.

 

féria

Štvrtok

5.9.

6.45

+ Štefan, Ján a ich rodičia

(z 3.9.)

17.00

+ Karol, Mária, Teofil, Ladislav, Štefan, Anna

féria

Piatok

6.9.

6.25

+ Jozef, Michal, Paulína

18.20

+ Ján a Martina

16.30

+ Ondrej, Mária, Ivan, Ondrej, Kristína, Helena, Veronika

Sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

7.9.

15.30

Sobášna sv. omša

15.00

Sobášna sv. omša

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa

8.9.

7.00

Poďakovanie za Božie dary a milosti a prosba o BP a ochranu Panny Márie

10.20

+ František, Magdaléna, Jozef (zo 4.9.)

8.30

Za zdravie a božiu pomoc

rodiny

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY 18.8. 2019

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

19.8.

17.00

Poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o zdravie, BP, dary DS pre rodinu

 

féria

Utorok

20.8.

17.00

+ Martin, Paulína, Viktor, Ondrej, Mária, Ľudmila

 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

21.8.

17.00

Poďakovanie za 70 r. života Anny a prosba o zdravie a BP rodiny

 

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Štvrtok

22.8.

13.00

Pohrebná sv. omša

+ Mária Bambúchová r. Pastorková 71 r.

 

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Piatok

23.8.

6.45

+ Ján a rodičia z oboch strán

 

féria

Sobota

24.8.

6.25

Na úmysel

18.30

+ Milan, jeho rodičia a svokrovci

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok

Nedeľa

25.8.

7.00

+ Filip, Ján, Štefánia

10.20

Za veriacich

 

8.30

+ Jozef, Sidónia a ich rodičia

 

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 18.8. 2019