FARSKÉ OZNAMY 20.1. 2019

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

21.1.

17.00

Poďakovanie za 90 r. života Ireny

 

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Utorok

22.1.

17.00

+ Mária, Veronika, Celestín a rodičia z oboch strán

 

Za jednotu kresťanov

Streda

23.1.

17.00

+ Pavol, Jozefína, Vendelín, Veronika, Stanislav, Anna

 

Za jednotu kresťanov

Štvrtok

24.1.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok

25.1.

18.20

+ Lajoš, Vladimír, Pavol, Mansvet, Margita, Viliam, ich rodičia a starí rodičia

17.00

+ Mária a František

    OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Sobota

26.1.

6.45

Na úmysel

18.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Nedeľa

27.1.

7.00

+ Jozef, Mária, Jana, Anton, Anna, ich starí rodičia

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie a božiu pomoc pre rodiny

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 20.1. 2019

FARSKÉ OZNAMY 13.1. 2019

KRST KRISTA PÁNA 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

14.1.

17.00

+ Anna

 

féria

Utorok

15.1.

17.00

+ Jozef

 

féria

Streda

16.1.

17.00

Na úmysel

 

féria

Štvrtok

17.1.

6.45

Na úmysel

17.00

 

 

Sv. Antona, opáta, spomienka

 

Piatok

18.1.

18.20

+ Anna a zosnulí rodiny

 

féria

Sobota

19.1.

6.45

Poďakovanie za 70 r. života, za 50 r. manželstva a prosba o BP a zdravie

18.00

 

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

20.1.

7.00

+ Štefánia a Ján

10.20

Za veriacich

8.30

 

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 13.1. 2019

FARSKÉ OZNAMY 30.12.2018

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

31.12.

15.00

+ Jozef, Veronika a ich rodičia

17.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

Ďakovné sv. omše na konci roka a zhodnotenie života farnosti

Utorok

1.1.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anton, Štefánia, Ján, Štefánia, Jozef, Dušan

11.30

Na úmysel

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

 

Nový rok 2019

Streda

2.1.

17.00

+ Pavol, Štefan, Mária

 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Štvrtok

3.1.

17.00

Na úmysel

 

Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka

Piatok

4.1.

6.25

Na úmysel

18.20

Na úmysel

17.00

Na úmysel

Sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

5.1.

6.45

Na úmysel

18.00

Za veriacich

Sobota vo Vianočnom období

Večerná sv. omša zo slávnosti

Nedeľa

6.1.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

8.30

+ Štefan

ZJAVENIE PÁNA,

slávnosť

 

Požehnanie vody a domov

FARSKÉ OZNAMY 6.1. 2019

ZJAVENIE PÁNA – DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

7.1.

17.00

 

 

Pondelok po Zjavení Pána

Utorok

8.1.

17.00

 

 

Utorok po Zjavení Pána

Streda

9.1.

17.00

 

 14.00

Pohrebná sv. omša

+ Jaroslav Putirka 73r.

Streda po Zjavení Pána

Štvrtok

10.1.

17.00

 

Štvrtok po Zjavení Pána

Piatok

11.1.

18.20

 

17.00

 

Piatok po Zjavení Pána

Sobota

12.1.

6.45

Za veriacich

18.00

 

Sobota po Zjavení Pána

Nedeľa

13.1.

7.00

Poďakovanie za jubileum sobáša a prosba o zdravie a BP rodiny

10.20

+ Helena

8.30

 

KRST KRISTA PÁNA

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 6.1. 2019

FARSKÉ OZNAMY 23.12.2018

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

24.12.

6.45

Na úmysel

 

féria

ŠTEDRÝ DEŇ

Požehnanie betlehemov a vianočných oblátok

Utorok

25.12.

24.00

Polnočná sv. omša

7.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Za veriacich

24.00

Polnočná sv. omša

 

 

8.30

Za zdravie a božiu pomoc pre rodiny

SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

 

Jasličkové pobožnosti

Streda

26.12.

7.00

Za zdravie a božiu pomoc Štefana

 10.20

Na úmysel

8.30

+ Štefan, Štefánia, Helena

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, sviatok

Štvrtok

27.12.

6.45

Na úmysel

8.30

Na úmysel

SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok

Piatok

28.12.

18.20

+ Mária, Ondrej, Mária

17.00

+ Pavol, Viktor

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, sviatok

Odprosujúca pobožnosť

Sobota

29.12.

6.45

Na úmysel

18.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

PIATY DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA

Nedeľa

30.12.

7.00

+ Štefan, Anna, Rudolf, František, František, Jozefína, Amália, Pavol

10.20

Za veriacich

8.30

+ Peter

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE               A JOZEFA, sviatok

 

Požehnanie rodín