FARSKÉ OZNAMY 14.10.2018

DVADSIATA ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

15.10.

17.00

+ František, Amália, Jozef, Martin, Bohuslav

 

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Utorok

16.10.

17.00

Za oslobodenie od závislosti na alkohole

 

Sv. Margity Márie Alacoque, panny, spomienka

Streda

17.10.

17.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodiny

 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok

18.10.

6.45

 Za uzdravenie Janky

 

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok

Piatok

19.10.

18.20

+ Milan, Mária, Róbert, Sidónia

17.00

+ Róbert

féria

Sobota

20.10.

15.00

Sobášna sv. omša

16.30

Sobášna sv. omša

18.00

+ Vendelín

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

21.10.

7.00

+ Albert, Anna a rodičia z oboch strán

10.20

+ Pavol, Vincencia, Pavol a rodičia z oboch strán

(z 10.10.)

8.30

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodiny

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Misijná nedeľa

Zbierka na misie

1. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k dôstojnému priebehu hodovej slávnosti v Štiavniku a za milodary obetované na potreby farnosti. Úprimné Pán Boh zaplať!

2. Dňa 20.10. 2018 chcú v Štiavniku uzatvoriť manželstvo títo snúbenci:

Michal Trulík a Miroslava Hajková, obaja pochádzajúci zo Štiavnika.

Michal Hess, pochádzajúci z Jasenice a Janka Hessová, pochádzajúca zo Štiavnika.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Z tohto dôvodu ranná sv. omša v sobotu v Štiavniku nebude.

3. Členovia SSV si môžu od pondelka, po sv. omšiach v Bielom dome, vyzdvihnúť podielové knihy i kalendáre a zaplatiť ročný členský poplatok 5 eur. V ponuke budú aj stolové kalendáre a taktiež misijne na čítanie.  Ich zakúpením taktiež podporujete misijne dielo vo svete.

4. V sobotu ráno o 8.30 bude na fare krstná náuka a po nej vysluhujem sviatosť krstu.

5. Budúca nedeľa je tzv. misijná. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam vo východoafrickej Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.