FARSKÉ OZNAMY 21.10.2018

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

22.10.

17.00

Za zosnulých kňazov, pôsobiacich vo farnosti Štiavnik

 

Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka

Výročný deň smrti p. dekana Albína Blažeka (1984)

Utorok

23.10.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Ladislav Grajciarik 61r.

 

féria

Streda

24.10.

17.00

+ Karol, Vilma, Martin a rodičia

 

féria

Štvrtok

25.10.

17.00

+ Štefan, Anna, Zdenko, Jarka (z 28.9.)

 

féria

Piatok

26.10.

18.20

Poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o zdravie a BP

17.00

+ Jozef, Irena, Ignác

féria

Sobota

27.10.

6.45

+ František, Helena a ich rodičia (z 23.10.)

18.00

+ Ondrej, Amália a ich rodičia

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

28.10.

7.00

+ Ján, Ján a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Štefan, Irena, Štefan, Helena, Margita, Štefan

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Dnes po sv. omšiach sa koná celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam vo východoafrickej Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

2. Členovia SSV si môžu v Bielom dome po sv. omšiach, vyzdvihnúť podielové knihy i kalendáre a zaplatiť ročný členský poplatok 5 eur. V ponuke sú aj stolové kalendáre a taktiež misijne na čítanie.  Ich zakúpením taktiež podporujete misijne dielo vo svete. Vo Hvozdnici si ich bude možné vyzdvihnúť v túto nedeľu v sakristii po sv. omši.

3. V pondelok uplynie 34 rokov od smrti p. dekana Albína Blažeka. Sv. omša bude obetovaná za všetkých zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti. V utorok bude v Štiavniku len pohrebná sv. omša o 15.30. Úmysel z utorka sa presúva na sobotu ráno.

4. Birmovanci si môžu prevziať DVD zo sviatosti birmovania na budúcu nedeľu po druhej sv. omši na farskom úrade a vo Hvozdnici taktiež v nedeľu po sv. omši v sakristii kostola.

5. V noci z 27. na 28. októbra (zo soboty na nedeľu) sa mení čas. Hodinky si posunieme o jednu hodinu dozadu.

6. Aj tento rok sa v Žiline koná GODZONE Tour 2018 s názvom Chceme viac? Autobus pôjde aj z našej farnosti. Je potrebné sa čím skôr prihlásiť na webovej stránke: tour.godzone.sk