FARSKÉ OZNAMY 4.11.2018

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

5.11.

17.00

Poďakovanie za 50 rokov života a prosba o zdravie, BP pre celú rodinu

 

féria

Utorok

6.11.

17.00

+ Eduard, Gregor, Anna

 

féria

Streda

7.11.

17.00

+Jozef, Anna, Štefan, Karolína

 

féria

Štvrtok

8.11.

17.00

Za veriacich

 

féria

Piatok

9.11.

18.20

+ Marcela, Jozef, Apolónia, Ján

17.00

+ Štefánia, Martin a ich rodičia

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok

Sobota

10.11.

6.45

Za veriacich

18.00

+ Ivan a jeho rodičia

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa

11.11.

7.00

+ Emília, František, Margita, Štefan

10.20

Za veriacich

8.30

+ Ján, Jozef a ich rodičia

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Dnes o 15.00 sa bude konať na cintoríne v Štiavniku pobožnosť za zosnulých.

2. Dnes si môžete zakúpiť nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. Cena je 50 centov.

3. Záujemcovia o zájazd na GODZONE TOUR do Žiliny sa môžu ešte dnes prihlásiť prostredníctvom webu podujatia. Dodnes sa prihlásilo len 14 záujemcov. Ak sa kapacita autobusu nenaplní, nebude sa objednávať a záujemcovia pôjdu na podujatie individuálne.