FARSKÉ OZNAMY 18.11.2018

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

19.11.

17.00

+ Jozef, Ľudmila, Jozef

 

féria

Utorok

20.11.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

 

féria

Streda

21.11.

17.00

Poďakovanie za výročie manželstva o božiu pomoc a dary DS

 

Obetovanie Panny Márie, spomienka

Štvrtok

22.11.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Piatok

23.11.

18.20

+ František, Anna a ich deti

17.00

+ Karol, Mária, Ladislav, Štefan, Anna

féria

Sobota

24.11.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Baltazár, Marta, Anna a ich rodičia

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa

25.11.

7.00

+ Feliciana a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Helena, Ján, Anna, Štefan

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

1. Budúca nedeľa je poslednou v cirkevnom roku – nedeľou Krista Kráľa. Po sv. prijímaní sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou pomodlíme modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Sv. omše v tomto týždni budú v riadnom čase.