FARSKÉ OZNAMY 25.11. 2018

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

26.11.

17.00

+ Ján, Mária, Ján, Veronika, František, Paulína, Jozefína, Ján, Ondrej, Emília, Matúš, Grejs, Vendelín

 

féria

Utorok

27.11.

17.00

+ Magdaléna a Štefan

14.30

Pohrebná sv. omša

+ Štefan Kameniar 82 r.

féria

Streda

28.11.

17.00

+ Albín a rodičia z oboch strán

18.20

+ Štefan, rodičia a svokrovci (z 30.11.)

féria

Štvrtok

29.11.

6.25

Na úmysel

 

féria

Piatok

30.11.

6.25

+ Ján, Rudolf, Anna

 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok

Sobota

1.12.

6.25

Na úmysel

18.00

+ Štefan, Marta, Ladislav, Rozália

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

2.12.

7.00

+ Ján a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie, božiu pomoc, dary DS pre rodinu

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Požehnanie adventných vencov

Zbierka na charitu

1. Dnes sa po sv. prijímaní pred vyloženou Oltárnou sviatosťou pomodlíme modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Je tu možnosť získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Zmena sv. omší: Štiavnik – štvrtok, piatok, sobota ráno o 6.25, Hvozdnica – streda o 18.20 (piatok sv. omša nebude, úmysel bude odslúžený v stredu). Vo Hvozdnici bude v utorok pohrebná sv. omša o 14.30

3. Budúca nedeľa je Prvá adventná a začína sa ňou obdobie prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Vo sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence, ktoré si so sebou prinesiete. V Štiavniku ich môžete položiť pred sv. omšou na bočné oltáre a aj pod ne a vo Hvozdnici pod oltár, kde ich kňaz v úvode sv. omše požehná.

4. Na budúci nedeľu je vyhlásená jesenná zbierka na charitu. Všetkým darcom vyslovujem v mene pracovníkov charitných diel na Slovensku úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

5. SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti v Čadci a SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci pozývajú záujemcov o štúdium, na DOD dňa 6.12. 2018 od 8.00. Tešia sa na stretnutie s Vami.