FARSKÉ OZNAMY 2.12. 2018

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

3.12.

17.00

Za zdravie, BP rodiny a návrat k viere

 

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Utorok

4.12.

17.00

+ Anna a František

 

féria

Streda

5.12.

17.00

+ Štefánia, Vendelín, Milan, Helena

 

féria

Štvrtok

6.12.

12.30

Pohrebná sv. omša

+ Ján Podolan 89 r.

17.00

Na úmysel

Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka

Piatok

7.12.

6.25

Pohrebná sv. omša

+ Jozef Šichman 71 r.

18.20

+ Martin, Jozefína a ich rodičia

16.00

+ Milan, Štefánia, Ján

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Prvý piatok mesiaca

(ranná sv. omša)

Večerné zo slávnosti

Sobota

8.12.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anna, Anton a ich rodičia

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Nedeľa

9.12.

7.00

+ Štefan, rodičia z oboch strán a zosnulí z rodiny

10.20

Za veriacich

8.30

+ Jozef, Mária, Jozef, Mária a ich rodičia

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA – BIBLICKÁ

 

Výročná farská poklona

1. Na dnes je vyhlásená jesenná zbierka na charitu. Všetkým darcom vyslovujem v mene pracovníkov charitných diel na Slovensku, úprimné Pán Boh zaplať za ich milodary. Dnes po sv. omšiach adorácia nebude a aj Korunku božieho milosrdenstva sa pomodlíme na budúcu nedeľu.

2. Nahláste, prosím, u p. kostolníkov v sakristii vašich chorých a nevládnych k vianočnej sv. spovedi.

3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Deti (žiaci) v Štiavniku nech prídu k sv. spovedi v pondelok od 12.30 do 13.30. V stredu budeme v Štiavniku spovedať od 14.30. Rovnako tak aj vo štvrtok vo Hvozdnici. Vo štvrtok bude sv. omša v Štiavniku ráno o 6.45. Prvopiatkových chorých, vyspovedám tak ako zvyčajne.

Na prvý piatok bude sv. omša v Štiavniku aj ráno o 6.25. Oltárnu sviatosť vystavím vo farskom kostole k tichej poklone od 16.00 a o 18.10 sa pomodlíme litánie a prijmeme eucharistické požehnanie. Vo Hvozdnici bude výnimočne vystavená Oltárna sviatosť od 15.00 do sv. omše, ktorá bude už o 16.00.

V sobotu je cirkevne prikázaný sviatok – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu. V sobotu večer sv. omša vo Hvozdnici nebude. Aj večerné sv. omše v piatok už budú z tejto slávnosti.

4. Na budúcu nedeľu (druhá adventná - biblická) sa tradične bude konať výročná farská poklona. Jej program oznámim o týždeň. Kto by chcel ochotne pomôcť s organizáciou poklony z radov mužov, žien, detí, mládeže a spoločenstiev, nech sa mi ozve a dohodneme sa na programe. Úprimná vďaka za pomoc!

5. Oznamujem vám, že spoločná sv. spoveď k Vianociam bude v našej farnosti v stredu 19.12. 2018. Spoločná sv. spoveď v Bytči bude v piatok 21.12. 2018. Konkrétne hodiny spovedania vyhlásim neskôr.

6.  Adopcia srdca: Záujemcovia, ktorí chcú finančne podporiť tento projekt aj v budúcom roku, sa môžu v priebehu decembra, zapojiť do spoločnej zbierky. Kontaktnou osobou je aj naďalej p. Jana Plačková a kontakt na ňu, ako aj informácie o projekte, nájdete na nástenke kostolov.

7. Štiavnik: Deti a mládež, ktorí by opäť radi pomohli s koledovaním Dobrej noviny, sa stretnú na budúcu nedeľu 9.12. po druhej sv. omši v Bielom dome.