FARSKÉ OZNAMY 9.12. 2018

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (BIBLICKÁ) - VÝROČNÁ FARSKÁ POKLONA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

10.12.

17.00

+ Ján, Gabriela, Vendelín

14.00

Pohrebná sv. omša

+ Matúš Gabriška 104 r.

féria

Utorok

11.12.

17.00

+ Ondrej, Anna a ich rodičia

 

féria

Streda

12.12.

17.00

+ Viktor, Mária a rodičia z oboch strán

 

Za upevnenie rodín

(kántry)

Štvrtok

13.12.

17.00

Na úmysel

14.00

Pohrebná sv. omša

+ Dušan Radvan 50 r.

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

 

Piatok

14.12.

18.20

+ Ján, Štefánia a rodičia z oboch strán

17.00

+ Jozef, Albert, Ján, Terézia

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

(kántry)

Sobota

15.12.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Emília

Za zachovanie mieru a spravodlivosti

(kántry)

Nedeľa

16.12.

7.00

+ Adam, Ján, Margita, Celestín, Mária a rodičia

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anton, Františka, Jozef, Rozália

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

(GAUDETE)

1. Dnes po sv. omšiach bude vystavená Oltárna sviatosť k výročnej farskej poklone.

V Štiavniku bude možnosť tichej poklony aj medzi sv. omšami a následne po druhej sv. omši. O 14.00 sa budú modliť deti, od 14.30 ženy, o 15.00 začne Korunka božieho milosrdenstva. Nakoniec o 15.30 mládež a poklona bude zakončená o 16.00 záverečnou pobožnosťou a eucharistickým požehnaním.

Vo Hvozdnici bude vystavená Oltárna sviatosť po sv. omši. Hneď potom sa krátko poklonia deti, následne o 10.00 muži, o 13.30 sa budú modliť ženy. O 14.30 sa začnú modliť mládežníci, o 15.00 začne Korunka božieho milosrdenstva a po nej záverečná pobožnosť s eucharistickým požehnaním.

Nájdime si počas dňa čas a ako farská rodina sa príďme pokloniť živému Ježišovi, odprosiť ho, poďakovať mu i poprosiť o požehnanie pre našu farnosť a naše rodiny.

2. V tomto týždni sú zimné kántrové dni – streda, piatok, sobota. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín a za pokoj i spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

3. Chorých k vianočnej sv. spovedi navštívim v tomto týždni len vo Hvozdnici a to v stredu ráno od 9.00. Chorých v Štiavniku navštívim po tretej adventnej nedeli.

4. Štiavnik : Stretnutie detí a mladých, ktorí sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej noviny, bude dnes po druhej sv. omši v Bielom dome. Ďakujeme za ochotu pomôcť!

5. Dnes si môžete zakúpiť časopis Naša žilinská diecéza.