FARSKÉ OZNAMY 16.12.2018

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - GAUDETE

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

17.12.

6.30

+ Ladislav, Helena. Štefánia

 

féria

Utorok

18.12.

6.30

Na úmysel

 

féria

Streda

19.12.

6.30

+ Karol Baránek 60 r.

14.30

Pohrebný obrad

 

féria

SPOLOČNÁ SVÄTÁ SPOVEĎ

Štvrtok

20.12.

6.30

+ Ján a rodičia z oboch strán (z 19.12.)

 

féria

Piatok

21.12.

15.00

+ Ján a rodičia z oboch strán

8.00

Na úmysel

féria

Sobota

22.12.

6.45

Na úmysel

18.00

Za zdravie a božiu pomoc pre rodiny

féria

Nedeľa

23.12.

7.00

+ Peter, Dominik, rodičia, starí rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ František a Veronika

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

1. Z dôvodu spoločných sv. spovedí bude v tomto týždni upravený poriadok sv. omší. V Štiavniku budú sv. omše v pondelok, utorok, stredu, štvrtok ráno o 6.30 a budeme ich sláviť pri svetle sviec ako „rorátne“. Preto vás prosím, aby ste si so sebou priniesli sviecu alebo kahanec.

V piatok bude sv. omša vo Hvozdnici ráno o 8.00 a v Štiavniku výnimočne o 15.00.

2. Dnes je spoločná sv. spoveď v Petroviciach od 14.00 do 15.00 a v Kolároviciach od 15.30 do 16.30.

3. V stredu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď a to dopoludnia od 9.30 do 11.00 a večer od 17.00 do 19.00 v oboch kostoloch. Prosím, nech na sv. spoveď prídu všetci, t.j. deti, mládež i dospelí, nakoľko to bude sv. spoveď aj k januárovému prvému piatku a nebudeme k nemu už osobitne spovedať.

4. Chorých k vianočnej sv. spovedi navštívim v tomto týždni nasledovne: v pondelok Štiavnik – horný koniec (od Blašku smerom do hôr) a v utorok Štiavnik - dolný koniec (od Blašku smerom nadol), vždy ráno od 9.00. Domov dôchodcov navštívim vo štvrtok ráno o 9.00.

5. V meste Bytča bude spoločná sv. spoveď v piatok a to dopoludnia od 9.00 do 11.00 a večer od 17.30 do 20.30.

6. Chcem sa poďakovať všetkým farníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom ochotne pomohli a prispeli k dôstojnému priebehu výročnej farskej poklony. Úprimné Pán Boh zaplať!

7. Dňa 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Vzadu na stolíku zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život“. Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.

8. Kto má ešte záujem prispieť na projekt Adopcia srdca a pomôcť deťom v Afrike, ktoré sme si ako farnosť zobrali pod patronát, môže sa obrátiť s príspevkom na p. Plačkovú - kontaktné údaje sú na nástenke kostola.