FARSKÉ OZNAMY 30.12.2018

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

31.12.

15.00

+ Jozef, Veronika a ich rodičia

17.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

Ďakovné sv. omše na konci roka a zhodnotenie života farnosti

Utorok

1.1.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anton, Štefánia, Ján, Štefánia, Jozef, Dušan

11.30

Na úmysel

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

 

Nový rok 2019

Streda

2.1.

17.00

+ Pavol, Štefan, Mária

 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Štvrtok

3.1.

17.00

Na úmysel

 

Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka

Piatok

4.1.

6.25

Na úmysel

18.20

Na úmysel

17.00

Na úmysel

Sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

5.1.

6.45

Na úmysel

18.00

Za veriacich

Sobota vo Vianočnom období

Večerná sv. omša zo slávnosti

Nedeľa

6.1.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

8.30

+ Štefan

ZJAVENIE PÁNA,

slávnosť

 

Požehnanie vody a domov

1. Od dnes si môžete po sv. omši nahlásiť v sakristii novostavby a zrekonštruované domy alebo byty k Trojkráľovému požehnaniu. Poprosím uviesť meno, číslo domu, mobilné číslo a miesto, kde sa dom nachádza.

2. V pondelok je sv. Silvestra, pápeža a koniec roka 2018. Vypočujeme si štatistiky a zhodnotenie duchovného života našej farnosti. Sv. omša v Štiavniku bude o 15.00, vo Hvozdnici o 17.00. Na konci sv. omše bude ďakovná pobožnosť za božie dobrodenia v uplynulom roku, pri ktorej je možné za obvyklých podmienok, získať úplné odpustky.

Po polnočných oslavách Nového roka bude vo farskom kostole v noci o pol jednej tradičná adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou, ktorá vyvrcholí o jednej po polnoci eucharistickým požehnaním pre celú našu farnosť.

3. V utorok je Nový rok a slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Je to cirkevne prikázaný sviatok a sv. omše budú ako v nedeľu, navyše vo Hvozdnici aj o 11.30. Po sv. prijímaní budeme vzývať Ducha Svätého o jeho dary pre celý začínajúci rok 2019. Procesia so sochou Panny Márie pôjde od Hornej kaplnky v Štiavniku o 9.30. Kto môže, nech sa pridá k modliacej sa skupinke.

4. V stredu a vo štvrtok budú sv. omše len v Štiavniku o 17.00. Piatok je prvý v mesiaci január. Vianočná sv. spoveď je k nemu platná, treba si vždy vzbudiť úprimnú ľútosť nad svojimi hriechmi. Sv. omše v Štiavniku, ráno 6.25 a večer o 18.20, vo Hvozdnici o 17.00. Adorácia pred večernými sv. omšami tentokrát nebude. Prvopiatkovým chorým prinesiem v tomto týždni sv. prijímanie tak ako zvyčajne, ale spovedať ich budem až koncom mesiaca január.

5. V nedeľu je slávnosť Zjavenia Pána (Traja králi). Vo sv. omšiach budem požehnávať trojkráľovú vodu a kriedu. Popoludní budem požehnávať nové a obnovené domy, čas ešte upresním neskôr. Sv. omša v sobotu večer vo Hvozdnici už bude z tejto slávnosti.

6. Vyšlo novoročné číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. Je k dispozícii na stolíkoch. Cena je 50 centov.

7. Ak ešte niekto chce podporiť Dobrú novinu a nenavštívili ho koledníci, vzadu nájde pokladničku, kde môže vhodiť príspevok.