FARSKÉ OZNAMY 16.6. 2019

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

17.6.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Amália Frolová r. Trulíková 87 r.

 

féria

Utorok

18.6.

17.00

Za zdravie a BP rodiny

 

féria

Streda

19.6.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Ján Cambál 79 r.

 

féria

Štvrtok

20.6.

6.25

Za veriacich

18.20

+ František a Anna

(zo 17.6.)

18.30

Za zdravie a BP rodiny

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Večerné eucharistické procesie

Piatok

21.6.

6.45

Poďakovanie za životné jubileum a prosba o zdravie a BP rodiny

8.30

+ Jolana, Jozef, Štefan, František

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Sobota

22.6.

6.45

+ Štefan a Mária

(z 19.6.)

18.30

+ Anna a Anton

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

23.6.

7.00

+ Františka, Augustín a starí rodičia z oboch strán

10.30

Za veriacich

8.30

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Posviacka oltára a chrámu v Štiavniku

1. V pondelok a v stredu bude v Štiavniku pohrebná sv. omša o 15.30 a v piatok i v sobotu vždy ráno o 6.45. Vo Hvozdnici bude v piatok sv. omša ráno o 8.30.

2. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Ťažké práce nekonáme a máme povinnosť zúčastniť sa sv. omše. V Štiavniku budú sv. omše ráno o 6.25 a večer o 18.20, vo Hvozdnici o 18.30. Obe večerné sv. omše budú v prípade priaznivého počasia spojené s eucharistickou procesiou. Na procesiu prosím dievčatá, aby si priniesli v košíkoch lupienky kvetov, ktoré budú rozsýpať pred Oltárnou Sviatosťou.

3. V nedeľu čaká našu farnosť slávnosť Posviacky nového oltára a kostola sv. Františka z Assisi. Slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať náš diecézny otec biskup Mons. Tomáš Galis, začne o 10.30. Je to slávnosť celej našej farskej rodiny a všetci ste na ňu srdečne pozvaní!

Nácvik liturgie začne v piatok o 19.00 vo farskom kostole. Účasť všetkých miništrantov a asistencie je povinná. Úprimné Pán Boh zaplať za pomoc a porozumenie.

4. Na budúcu nedeľu sa zároveň koná tradičná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (kedysi nazývaná Halier sv. Petra). Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za milodary.