FARSKÉ OZNAMY 28.7. 2019

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

29.7.

17.00

+ Ján, rodičia a starí rodičia

 

Sv. Marty, spomienka

Požehnanie jedál

Utorok

30.7.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Mária Možuchová r. Červencová 88 r.

 

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka

Streda

31.7.

17.00

+ Viliam, Mária, Ján a starí rodičia

 

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Štvrtok

1.8.

6.45

Za zdravie a BP rodiny

(z 30.7.)

17.00

Na úmysel

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok

2.8.

6.25

+ Jozef, Štefan, Sidónia, Štefan, Emília, Viktor

18.20

+ Štefan

16.30

Za zdravie a BP celej rodiny

Sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Prvý piatok v mesiaci

„Porciunkuly“

Sobota

3.8.

6.45

Na úmysel

18.30

Za zdravie, božie požehnanie, dary DS pre deti a ich rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

4.8.

7.00

Za šťastný pôrod, zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Poďakovanie za životné jubileum a prosba o Z a BP pre Veroniky

8.30

Za šťastný pôrod a zdravie a božie požehnanie rodiny

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

 

1. V pondelok si spomíname na sv. Martu – patrónku gazdiniek. Tak ako aj v minulých rokoch vo sv. omši požehnám jedlá, ktoré naše gazdinky – kuchárky doma s láskou pripravia a prinesú na sv. omšu. Prosím, aby si pokrmy nechali v kostole pri sebe a potom po kázni ich ponesú ako obetný dar v sprievode k oltáru. Po sv. omši prenesieme tieto pokrmy do Bieleho domu, kde všetkých srdečne pozývam na pohostenie a ochutnávku i k priateľskému posedeniu.

2. V utorok bude v Štiavniku pohrebná sv. omša o 16.00 a vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6.45.

3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Deti v Štiavniku nech prídu k sv. spovedi v pondelok od 15.30. Ostatných veriacich, ako aj prvopiatkových chorých, vyspovedám tak ako zvyčajne.

Na prvý piatok bude sv. omša v Štiavniku aj ráno o 6.25. Oltárnu sviatosť vystavím vo farskom kostole k tichej poklone od 16.00 a o 18.10 sa pomodlíme litánie a prijmeme eucharistické požehnanie. Vo Hvozdnici vystavíme Oltárnu sviatosť od 15.30 do sv. omše, ktorá bude o 16.30.

V piatok je možné za obvyklých podmienok získať vo farskom kostole úplné odpustky – tzv. „Porciunkuly“.