FARSKÉ OZNAMY 4.8. 2019

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

5.8.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

 

féria

Utorok

6.8.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc v ťažkej chorobe

18.20

Za zdravie a BP rodiny

(z 8.8.)

PREMENENIE PÁNA, sviatok

Streda

7.8.

6.45

+ Pavol, Vincencia, Pavol a rodičia z oboch strán

 

féria

Štvrtok

8.8.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Piatok

9.8.

18.20

Za zdravie, BP a ochranu rodiny

17.00

+ Veronika, Jozef, Vendelín, Veronika a ich deti

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Sobota

10.8.

 

6.45

Na úmysel

 

15.00

Sobášny obrad

 

16.00

Sobášna sv. omša

Sv. VAVRINCA, diakona a mučeníka, sviatok

Nedeľa

11.8.

7.00

+ Štefánia, Ján, Justína, František a ich rodičia

10.20

Za veriacich

 

8.30

+ Jozef, Anna, Pavol

 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci sa o 15.00 vo farskom kostole pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva pred vyloženou Oltárnou sviatosťou a prijmeme eucharistické požehnanie.

2. V stredu bude sv. omša v Štiavniku ráno o 6.45. Vo Hvozdnici bude sv. omša aj v utorok o 18.20, v sobotu tam bude len sobášna o 16.00.

3. Vyšlo nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza a opäť v ňom nechýbajú zaujímavé články zo života diecézy i našej farnosti. Cena je 50 centov.

4. V sobotu ráno o 8.30 bude na fare krstná náuka a po nej vysluhujem sviatosť krstu.

5. Vo farnosti Štiavnik chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci:

Juraj Uherek, pochádzajúci z Petrovíc a Veronika Šutarová, pochádzajúca zo Štiavnika.

František Pallo, pochádzajúci z Lutíš a Monika Jakubíková, pochádzajúca z Hvozdnice.

Vo farnosti Žilina - Vlčince chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci:

Miroslav Hajko, pochádzajúci zo Štiavnika a Jana Staníková, pochádzajúca zo Žiliny.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 6. Tí veriaci, ktorí sa zapojili do ankety Žilinskej diecézy Obnova života a vzťahov v pôstnom období, a boli ochotní prevziať si darček v sakristii kostola, môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii.