FARSKÉ OZNAMY 18.8. 2019

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

19.8.

17.00

Poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o zdravie, BP, dary DS pre rodinu

 

féria

Utorok

20.8.

17.00

+ Martin, Paulína, Viktor, Ondrej, Mária, Ľudmila

 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

21.8.

17.00

Poďakovanie za 70 r. života Anny a prosba o zdravie a BP rodiny

 

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Štvrtok

22.8.

13.00

Pohrebná sv. omša

+ Mária Bambúchová r. Pastorková 71 r.

 

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Piatok

23.8.

6.45

+ Ján a rodičia z oboch strán

 

féria

Sobota

24.8.

6.25

Na úmysel

18.30

+ Milan, jeho rodičia a svokrovci

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok

Nedeľa

25.8.

7.00

+ Filip, Ján, Štefánia

10.20

Za veriacich

 

8.30

+ Jozef, Sidónia a ich rodičia

 

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1. Vo štvrtok bude v Štiavniku pohrebná sv. omša o 13.00. V piatok bude sv. omša v Štiavniku ráno o 6.45 a v piatok večer sv. omša vo Hvozdnici nebude. V sobotu bude sv. omša v Štiavniku ráno už o 6.25.