FARSKÉ OZNAMY 25.8. 2019

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

26.8.

18.20

+ Ján a rodičia

 

féria

Utorok

27.8.

18.20

+ Bystrík, Juraj, Johana, Jozef, Mária, Marián

 

Sv. Moniky, spomienka

Streda

28.8.

18.20

+ Jozef, Ján, Magdaléna

 

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok

29.8.

18.20

Za veriacich

 

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Piatok

30.8.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Ján Michút 62 r.

17.00

+ Jozef, Ján, Jozef, Mária, Matúš, Margita

féria

Sobota

31.8.

10.30

100. rokov DHZ

14.30

Pohrebná sv. omša

+ Michal Lago 27 r.

17.00

Sobášny obrad

18.30

Poďakovanie za živ. jubileum a prosba o zdravie a BP rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

1.9.

7.00

+ Rudolf, Paulína, Mária, Jozef, Magdaléna, Martin, Eva

10.20

+ Štefan, Mária, Štefan, Agnesa, Ján, Viktória (z 30.8.)

8.30

+ Anna a Emil

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

1. V tomto týždni budú sv. omše v Štiavniku od pondelka do štvrtka vždy o 18.20. V piatok je v Štiavniku pohrebná sv. omša o 15.00 a v sobotu taktiež aj pohrebná o 14.30. Úmysel, ktorý mal byť v piatok večer sa presúva na nedeľu o 10.20.

2. V sobotu oslavuje Dobrovoľný hasičský zbor v Štiavniku 100 rokov od svojho založenia. Ďakovná slávnostná sv. omša bude o 10.30. Všetci ste srdečne pozvaní!

3. Vo farnosti Sverepec chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci:

Andrej Málik, pochádzajúci zo Štiavnika a Katarína Pastorková, pochádzajúca zo Sverepca. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

4. Dňa 15.9. sa koná aj tradičná púť do Šaštína. Záujemcovia sa môžu prihlásiť po sv. omšiach u p. Anny Tvrdovskej, alebo u p. Márie Fujačkovej. Cena za autobus je 12 euro.

5. Dňa 29.8. sa koná Celoslovenská púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Butkov. Program púte nájdete na www.krizbutkov.sk

6. Farnosť Višňové pri Žiline pozýva nielen mužov na Desiatu diecéznu púť mužov, ktorá sa bude konať v nedeľu 1.9. v pútnickom areáli. Program nájdete na stránke farnosti Višňové.