FARSKÉ OZNAMY 1.9. 2019

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

2.9.

7.30

Za božiu pomoc a dary DS pre žiakov a študentov

9.00

Za božiu pomoc a dary DS pre žiakov a študentov

Sv. omša o Duchu Svätom

VENI SANCTE

Utorok

3.9.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Veronika Harvancová 88 r.

 

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

4.9.

13.30

Pohrebný obrad

17.00

Pohrebná sv. omša

+ František Hraboš 86 r.

 

féria

Štvrtok

5.9.

6.45

+ Štefan, Ján a ich rodičia

(z 3.9.)

17.00

+ Karol, Mária, Teofil, Ladislav, Štefan, Anna

féria

Piatok

6.9.

6.25

+ Jozef, Michal, Paulína

18.20

+ Ján a Martina

16.30

+ Ondrej, Mária, Ivan, Ondrej, Kristína, Helena, Veronika

Sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

7.9.

15.30

Sobášna sv. omša

15.00

Sobášna sv. omša

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa

8.9.

7.00

Poďakovanie za Božie dary a milosti a prosba o BP a ochranu Panny Márie

10.20

+ František, Magdaléna, Jozef (zo 4.9.)

8.30

Za zdravie a božiu pomoc

rodiny

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. V pondelok je začiatok školského roka 2019/2020 a budeme vzývať Ducha Svätého o jeho dary. Sv. omša bude v Štiavniku o 7.30 a vo Hvozdnici o 9.00.

2. V utorok bude v Štiavniku pohrebná sv. omša o 15.00 a v stredu taktiež pohrebná sv. omša o 17.00, popoludní pohrebný obrad o 13.30.  Vo štvrtok ráno bude sv. omša v Štiavniku o 6.45.

3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci september. Deti (žiaci) v Štiavniku nech prídu k sv. spovedi v utorok od 11.30 do 12.30. V stredu v Štiavniku a vo štvrtok vo Hvozdnici budeme spovedať už od 14.30. Ostatných veriacich, ako aj prvopiatkových chorých, vyspovedám tak ako zvyčajne.

Na prvý piatok bude sv. omša v Štiavniku aj ráno o 6.25. Oltárnu sviatosť vystavím vo farskom kostole k tichej poklone od 16.00 a o 18.10 sa pomodlíme litánie a prijmeme eucharistické požehnanie. Vo Hvozdnici vystavíme Oltárnu sviatosť od 15.30 do sv. omše, ktorá bude o 16.30. V sobotu bude v Štiavniku len sobášna sv. omša o 15.30 a vo Hvozdnici taktiež len sobášna sv. omša o 15.00.

4. Dňa 7.9. 2019 chcú vo Hvozdnici uzatvoriť manželstvo títo snúbenci: Marek Džanaj, pochádzajúci zo Pšurnovíc a Júlia Kováčová, pochádzajúca z Hvozdnice.

V Štiavniku chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci: Tomáš Šarina, pochádzajúci z Cimennej a Mária Straská, pochádzajúca zo Štiavnika.

A vo farnosti Poprad chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci: Tomáš Králik, pochádzajúci zo Štiavnika a Mária Kaducová, pochádzajúca z Popradu.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

5.  V sobotu ráno o 8.30 bude na fare krstná náuka a po nej vysluhujem sv. krstu.

6. Dnes si môžete zakúpiť nové číslo časopisu Naša žilinská diecéza.