FARSKÉ OZNAMY 8.9. 2019

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

9.9.

17.00

+ Alžbeta a Martin

 

féria

Utorok

10.9.

17.00

+ Ján, Mikuláš, Anna

 

féria

Streda

11.9.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc celej rodiny

 

féria

Štvrtok

12.9.

17.00

Na úmysel

 

Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka

Piatok

13.9.

18.20

+ Mária, Ján, Katarína

17.00

+ Kamila a rodičia z oboch strán

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota

14.9.

11.00

Výročie 1. písomnej zmienky o obci Štiavnik

15.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Matúš a Ľudmila

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Nedeľa

15.9.

7.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anna, Jana, Anton

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť Zbierka na seminár

1.  Oslavy 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci Štiavnik začnú v sobotu 14.9. 2019 sv. omšou o 11.00 vo farskom kostole. Popoludní o 15.00 bude v Štiavniku aj sobášna sv. omša.

2. Dňa 14.9.2019 chcú v Štiavniku uzatvoriť manželstvo títo snúbenci: Štefan Prílepok a Katarína Ciesariková, obaja pochádzajúci zo Štiavnika.

Vo farnosti Predmier chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci: Silvester Popelka pochádzajúci zo Štiavnika a Lucia Václavíková, pochádzajúca z Predmiera.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

3. Na budúcu nedeľu sa koná tradičná zbierka na kňazský seminár. Všetkým darcom v mene bohoslovcov a ich predstavených vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za milodary!

4. Na náboženstve rozdám tretiakom Prihlášku na Prvé sv. prijímanie. Rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa prijalo v tomto školskom roku túto sviatosť, prihlášku vyplnia. Ak dieťa bolo pokrstené v inej farnosti, vyplnenú prihlášku vezmú na farský úrad, kde bolo dieťa pokrstené a tam dajú krst dieťaťa potvrdiť. Prihlášku nech mi potom deti prinesú do konca mesiaca na hodinu NAV.

5. Na budúcu nedeľu organizujeme krížovú cestu na Hornom konci v Štiavniku, v časti Štangrund, z príležitosti sviatku Povýšenia sv. kríža. Tešíme sa na vašu účasť.

6. Oznamujeme pútnikom do Šaštína, že odchod autobusu bude v nedeľu ráno o 5.15 od Babiara smerom nadol po zastávkach.

7. Na Pochod za život do Bratislavy sa prihlásilo len 15 farníkov. Cestovať budú spoločne mimoriadnym vlakom, ktorý pôjde zo žilinskej diecézy. Lístky na vlak im budú zabezpečené. Bližšie informácie sa dozvedia od p. Jany Plačkovej.

8. Do našej farnosti zavíta biskup z Afriky - z Rwandy - zo štátu v ktorom podporujeme deti v projekte Adopcia srdca. Stretnutie s farníkmi sa uskutoční v stredu 18.9.2019 o 17:00 vo farskom kostole v Štiavniku. Oznamujeme to už teraz, aby ste si vedeli zaplánovať čas, viac informácií si povieme na budúcu nedeľu.