Úradné hodiny pre verejnosť


 

 

 

 

 

Administratívne náležitosti si môžete vybaviť v kancelárii farského úradu po sv.omši, alebo po dohovore na tel. číslach: 041/558 33 90  alebo 0940 855 288. Farský úrad sa nachádza v budove vedľa kostola (Štiavnik č. 164).

 

Ak nie som prítomný na fare,alebo nedvíham telefón,  nechajte prosím odkaz na telefónnom záznamníku pevnej linky, aby som sa vám mohol čo najskôr ozvať.

 

Úprimné  Pán Boh zaplať za Vaše pochopenie a toleranciu