Liturgia a pobožnosti

Harmonogram svätých omší

/prípadne zmeny termínov sv. omši v týždni sú zahrnuté v aktuálnych Farských oznamoch/

 

Farský kostol v Štiavniku

Štiavnik

Filiálny kostol vo Hvozdnici

Hvozdnica

Pondelok ■ 17:00  
Utorok ■ 17:00  
Streda ■ 17:00  
Štvrtok ■ 17:00**** ■ 17:00*
Piatok ■ 06:25■ 18:20 ■ 17:00***
Sobota ■ 06:45 (ak nie je sobášna sv.omša) ■ 19:00**
Nedeľa ■ 07:00  ■ 10:20 ■ 08:30

* LEN V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI

** V ZIMNOM ČASE O 18.00

*** NA PRVÝ PIATOK O 16.45

**** V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI O 6.45

 

HARMONOGRAM SPOVEDANIA V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI

 

Farský kostol v Štiavniku

Štiavnik

Filiálny kostol vo Hvozdnici

Hvozdnica

Pondelok

■ 16.30-17.00

■ 12.30-13.30 deti a mládež

 
Utorok

16.30-17.00

 
Streda

■ 15.00-17:00

 
Štvrtok 6.15-6.45 ■ 15.00-17:00
Piatok

6.00-6.25

■ 16.00-18:20

15.00-16:45

 

Program pobožností

 • Modlitba posvätného ruženca
  • Štiavnik - pol hodnu pred sv.omšou
  • Hvozdnica - pol hodinu pred sv.omšou
 • Adorácia
  • Štiavnik - vždy na prvý piatok od 16:00 do sv.omše a odprosujúca pobožnosť na prvý piatok a  prvú nedeľu v mesiaci po sv. omšiach pred vyloženou Sv. Oltárnou
  • Štiavnik - v ostatné piatky po sv. omši
  • Hvozdnica - odprosujúca pobožnosť na prvý piatok od 15.00 do sv. omše a  prvú nedeľu v mesiaci po sv. omšiach pred vyloženou Sv. Oltárnou
 • Požehnanie devocionálií
  • Požehnanie krížov, obrazov, sôch a ostatných devocionálií podľa dohody - prvá sobota v mesiaci po sv. omši, alebo po dohode v sakristii
 • Modlitba Korunky božieho milosrdenstva
 • prvá nedeľa v mesiaci o 15.00 hod. vo farskom kostole pre vystavenou Sviatosťou Oltárnou

 

 • Pobožnosť Krížovej cesty
 • v pôstnom období v oboch kostoloch v piatok 40 min. pred sv.omšou a v nedeľu o 14.30 hod.