FARSKÉ OZNAMY 27.10.2019

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

28.10.

17.00

Za zosnulých z rodín

 

SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, sviatok

Utorok

29.10.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Jozef Slivoň slob. 61 r.

 

 

féria

Streda

30.10.

17.00

+ Rudolf, Mária, Mária, Jozef, Anna, Kamila, Veronika

 

féria

Štvrtok

31.10.

6.45

Za zdravie a BP celej rodiny (z 29.10.)

17.00

Na úmysel

féria

 

Večerná sv. omša zo slávnosti

 

Piatok

1.11.

7.00

Za veriacich

10.20

Na úmysel (R.B.)

8.30

+ Anton, Štefánia, Ján, Jozef, Dušan, Štefánia

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

Sobota

2.11.

7.00

Za všetkých zosnulých

10.20

Na úmysel (R.B.)

18.30

Na úmysel Sv. Otca

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Nedeľa

3.11.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

 

8.30

Poďakovanie za BP a prosba o zdravie a BP rodiny

 

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

FARSKÉ OZNAMY 20.10. 2019

 

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

21.10.

17.00

+ Albín a rodičia z oboch strán

 

féria

Utorok

22.10.

17.00

+ Albín Blažek

 

Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka

Výročný deň smrti p. dekana Albína Blažeka (1984)

Streda

23.10.

17.00

+ Stanislav a Rudolf

 

féria

Štvrtok

24.10.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

25.10.

18.20

+ Rudolf a Jozef

17.00

+ Pavol, Jozef, Štefan, Emília

féria

Sobota

26.10.

6.45

Na úmysel

15.00

Sobášna sv. omša

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

27.10.

7.00

Za zdravie a BP rodiny

10.20

Za veriacich

8.30

+ Jozef, Eduard a rodičia

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY 13.10. 2019

DVADSIATA ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

14.10.

17.00

+ Štefan a rodičia z oboch strán

 

féria

Utorok

15.10.

17.00

Za zdravie a BP celej rodiny

 

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Streda

16.10.

6.45

Za zdravie a BP rodiny

 

Sv. Margity Márie Alacoque, panny, spomienka

Štvrtok

17.10.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Piatok

18.10.

18.20

+ Jozef, Helena, Ladislav a rodičia z oboch strán

17.00

+ Jozef, Mária, Jozef, Štefan, Františka

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok

Sobota

19.10.

6.45

Na úmysel

15.00

Sobášny obrad

18.30

Za zdravie a BP rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

20.10.

7.00

Za zdravie, BP a dary DS pre celú rodinu

10.20

Za veriacich

8.30

+ Vladimír

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Misijná nedeľa

Zbierka na misie