FARSKÉ OZNAMY 12.5. 2019

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

13.5.

18.20

+ Ján

 

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka

Utorok

14.5.

18.20

+ Pavol, Matúš, Anna

 

SV. MATEJA, APOŠTOLA, sviatok

Streda

15.5.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc  rodiny

 

féria

Štvrtok

16.5.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Piatok

17.5.

18.20

+ Ján

17.00

Za zdravie a božiu pomoc  rodiny

féria

Sobota

18.5.

14.30

Sobášna sv. omša

16.00

Sobášna sv. omša

féria

Nedeľa

19.5.

7.00

+ Celestín, Anna, Vendelín, Veronika

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie a božiu pomoc  rodiny

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Zbierka na seminár

FARSKÉ OZNAMY 5.5. 2019

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

6.5.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

 

féria

Utorok

7.5.

17.00

+ Jozef, rodičia a starí rodičia z oboch strán

 

féria

Streda

8.5.

7.00

Na úmysel

8.30

Poďakovanie za 80 r. života (z 10.5.)

féria

Deň pracovného pokoja

Štvrtok

9.5.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

10.5.

17.00

+ Marián

 

féria

Sobota

11.5.

6.45

Na úmysel

18.30

+ Miroslav a Bernardína

féria

Nedeľa

12.5.

7.00

+ Mária, Martin, Peter a starí rodičia z oboch strán

11.00

Za prvoprijímajúce deti 

8.30

Za prvoprijímajúce deti 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Dobrého pastiera

Prvé sv. prijímanie

FARSKÉ OZNAMY 28.4. 2019

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

29.4.

14.00

Pohrebná sv. omša

+ Roman Ruman 15 r.

 

SV. KATARÍNY SIENSKEJ,

panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

Utorok

30.4.

17.00

+ Štefan, Mária, Jozef, Bernardína, Štefan, Jozef

 

féria

Streda

1.5.

7.00

+ Jozef

 

Sv. Jozefa, robotníka spomienka

Štvrtok

2.5.

17.00

+ Ján, Vendel, Justína, Jozef, Mária (z 29.4.)

 

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok

3.5.

6.25

+ Katarína, Augustín, Jozef, Ivan

18.20

Na úmysel

17.00

Za zdravie a BP rodiny

SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

4.5.

6.45

Na úmysel

18.30

+ Ivan, Jozef, Amália, Helena

Sv. Floriána, mučeníka, spomienka

Nedeľa

5.5.

7.00

+ Ján, Valéria a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Štefan, Veronika, Jozef, Filoména a ich rodičia

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Prvá nedeľa v mesiaci