FARSKÉ OZNAMY 16.9.2018

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

17.9.

17.00

Poďakovanie za životné jubileum a prosba o zdravie a BP celej rodiny

 

féria

Utorok

18.9.

17.00

+ Jozef, Amália a ich rodičia

 

féria

Streda

19.9.

17.00

+ Martin, Štefánia, Michal

18.20

+ Kamila, Jozef, Paulína

(zo 17.8.)

Na poďakovanie za úrodu

Požehnanie novej úrody

Kántrový deň

Štvrtok

20.9.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza       a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Piatok

21.9.

18.20

+ Matúš, Anna, Pavol a rodičia z oboch strán

17.00

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu

SV. MATÚŠA, apoštola a evanjelistu, sviatok

Kántrový deň

Sobota

22.9.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Ondrej, Mária, Ivan

féria

Kántrový deň

Nedeľa

23.9.

7.00

+ Jozef, Michal, Paulína

10.30

Sv. birmovania

8.30

+ Anton

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sviatosť birmovania

FARSKÉ OZNAMY 9.9.2018

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

10.9.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc pre rodiny

 

féria

Utorok

11.9.

17.00

+ Mária a rodičia z oboch strán, Tomáš, Helena, Magdaléna, Jozef

 

féria

Streda

12.9.

18.20

+ Jozef, Mária, František, Helena

8.30

+ Jozef, Eduard a ich rodičia

Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka

Štvrtok

13.9.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny (zo 4.9.)

 

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok

14.9.

18.20

+ Anna a jej rodičia i starí rodičia

17.00

+ Jozef, Paulína, Jozef, Veronika, Ján, Magdaléna, Božena, Rudolf, Mária

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Sobota

15.9.

7.00

+ Vendelín, Štefánia, Milan, Helena

10.20

+ Ján, Rudolf, Magdaléna, Mária

8.30

+ Anna, Anton, Jana

 

15.00

Sobášny obrad

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť

Nedeľa

16.9.

7.00

+ Mária a Ján

10.20

Za zdravie a BP novomanželov

8.30

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Zbierka na seminár

FARSKÉ OZNAMY 2.9.2018

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

3.9.

7.30

Za božiu pomoc a dary DS pre žiakov a študentov

9.00

Za božiu pomoc a dary DS pre žiakov a študentov

Sv. omša o Duchu Svätom

VENI SANCTE

Utorok

4.9.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Ján Palko 77 r.

 

féria

Streda

5.9.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

 

féria

Štvrtok

6.9.

6.45

Za zdravie a božiu pomoc rodiny (zo 4.9.)

17.00

+ Vladimír

féria

Piatok

7.9.

6.25

+ Michal a rodičia z oboch strán

18.20

+ Ján a Martina

16.30

+ Štefan, Juraj, Ján, Irena, Mária, Paulína, Margita

Sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

8.9.

6.45

Na úmysel

15.00

Sobášna sv. omša

NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok

Nedeľa

9.9.

7.00

+ Štefánia, František, Magdaléna, Ján

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie, božiu pomoc, dary DS pre rodinu

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ