FARSKÉ OZNAMY 10.3. 2019

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

11.3.

17.00

+ Dušan, Pavol, Mária, Štefan, Jozef, Paulína

 

féria

Utorok

12.3.

17.00

+ Celestín, Uršuľa, Celestín, Rudolf, Július, Jozef

 

féria

Streda

13.3.

17.00

+ Ján, Mária, Martin, Anna, Jozef

 

Za odpustenie hriechov

Kántrový deň

Štvrtok

14.3.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

15.3.

17.40

Krížová cesta

 

18.20

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

16.20

Krížová cesta

 

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

Za dar lásky

Kántrový deň

Sobota

16.3.

11.30

Pohrebná sv. omša

+ Anton Pauda 45 r.

18.00

+ Eduard, Edgar, Anna, Helena

féria

Kántrový deň

Nedeľa

17.3.

7.00

+ Jakub, Vendelín, Stanislav, Marcel, Mária, Anna, Marta, Marcelka

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodiny

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

Krížová cesta 14.30

 

FARSKÉ OZNAMY 3.3. 2019

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

4.3.

17.00

+ Adam, Ján, Margita, Celestín, Mária a rodičia z oboch strán

 

féria

Utorok

5.3.

17.00

+ Štefan, Veronika, Danka, Rudolf, Dušan

 

féria

Streda

6.3.

6.25

Na úmysel

18.20

+ Anna

17.00

Na úmysel

POPOLCOVÁ STREDA

Deň pokánia v celej Cirkvi

Štvrtok

7.3.

17.00

Na úmysel

 

 

Štvrtok po Popolcovej strede

Piatok

8.3.

17.40

Krížová cesta

18.20

+ Ján, Vladimír, Ján, Viktória a rodičia z oboch strán

16.20

Krížová cesta

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

Piatok po Popolcovej strede

Sobota

9.3.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Peter a Martin

Sobota po Popolcovej strede

Nedeľa

10.3.

7.00

Za veriacich

10.20

+ Ján, Ján, Stanislav, Jozef, Miroslav, Peter, Marta, Filoména, Albert, František, Ján, Viktor, Ladislav, Dominik, Jozef, Milan, Ján

8.30

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Krížová cesta 14.30

 

Zbierka na charitu

FARSKÉ OZNAMY 24.2. 2019

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

25.2.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

 

féria

Utorok

26.2.

17.00

+ Matej, Agneša, Jozef, Žofia

 

féria

Streda

27.2.

17.00

+ Pavol, Mária a ich rodičia

 

féria

Štvrtok

28.2.

6.45

Na úmysel

17.00

+ Štefan, Ján, Veronika a rodičia z oboch strán

féria

Piatok

1.3.

6.25

+ Jozef, Jozef, Veronika

18.20

+ Jozef

16.30

+ Albín, Pavol, Martin, Sidónia, Martin, Veronika

Sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

2.3.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Peter, Ladislav, Mária a ich rodičia

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

3.3.

7.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie a božiu pomoc pri operácii Márie

ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Prvá nedeľa v mesiaci