FARSKÉ OZNAMY 15.7.2018

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

16.7.

18.20

+ Jozef, Anna, Magdaléna a ich rodičia

17.00

Za zdravie a božiu pomoc pri operácii Alfréda

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka

24. výročie posviacky chrámu vo Hvozdnici

Utorok

17.7.

18.20

+ Viktor

17.00

Za uzdravenie Sofie

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

(Vo Hvozdnici slávnosť)

Streda

18.7.

18.20

Za zdravie a božiu pomoc pre Karola

 

féria

Štvrtok

19.7.

18.20

Na úmysel

 

féria

Piatok

20.7.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc celej rodiny

 

féria

Sobota

21.7.

6.45

Na úmysel

19.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

22.7.

7.00

+ Matej, František a ich rodičia

10.20

Za veriacich

8.30

Slávnostná hodová

sv. omša

 

+Anton a Božena

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Hodová slávnosť vo Hvozdnici

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 15.7.2018

FARSKÉ OZNAMY 8.7.2018

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

9.7.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Amália Gežová  r. Trulíková 83 r.

 

féria

Utorok

10.7.

17.00

 

 

féria

Streda

11.7.

17.00

 

18.20

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok

Štvrtok

12.7.

17.00

 

 

féria

Piatok

13.7.

18.20

 

16.00

Pohrebná sv. omša 

+ Róbert Cedzo 79 r.

féria

Sobota

14.7.

11.00 

Pohrebná sv. omša

+ Veronika Pobijaková r. Čupcová 80 r.

16.30

Sobášna sv. omša

19.00

Na úmysel

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

15.7.

 

7.00

 

10.20

Za veriacich

 

8.30

+ Ivan, Jozef, Amália, Helena

 

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

FARSKÉ OZNAMY 1.7.2018

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

2.7.

17.00

Na úmysel

 

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok

Utorok

3.7.

6.45

Na úmysel

17.00

Na úmysel

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok

Streda

4.7.

13.30

Pohrebná sv. omša

+ Štefánia Plačková 83 r.

17.00

Na úmysel

 

féria

Večerná sv. omša zo slávnosti

Štvrtok

5.7.

7.00

Na úmysel

10.20

Na úmysel

8.30

+ Martin, Jolana, Štefan, Jozef, Martin, František

SV. CYRILA A METODA,

slovanských vierozvestov, slávnosť

Piatok

6.7.

6.25

Na úmysel

18.20

Na úmysel

16.45

Na úmysel

Sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

7.7.

15.00

Sobášna sv. omša

19.00

Na úmysel

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

8.7.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

8.30

+ Jozef a Filoména

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ