FARSKÉ OZNAMY 25.8. 2019

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

26.8.

18.20

+ Ján a rodičia

 

féria

Utorok

27.8.

18.20

+ Bystrík, Juraj, Johana, Jozef, Mária, Marián

 

Sv. Moniky, spomienka

Streda

28.8.

18.20

+ Jozef, Ján, Magdaléna

 

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok

29.8.

18.20

Za veriacich

 

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Piatok

30.8.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Ján Michút 62 r.

17.00

+ Jozef, Ján, Jozef, Mária, Matúš, Margita

féria

Sobota

31.8.

10.30

100. rokov DHZ

14.30

Pohrebná sv. omša

+ Michal Lago 27 r.

17.00

Sobášny obrad

18.30

Poďakovanie za živ. jubileum a prosba o zdravie a BP rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

1.9.

7.00

+ Rudolf, Paulína, Mária, Jozef, Magdaléna, Martin, Eva

10.20

+ Štefan, Mária, Štefan, Agnesa, Ján, Viktória (z 30.8.)

8.30

+ Anna a Emil

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

FARSKÉ OZNAMY 18.8. 2019

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

19.8.

17.00

Poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o zdravie, BP, dary DS pre rodinu

 

féria

Utorok

20.8.

17.00

+ Martin, Paulína, Viktor, Ondrej, Mária, Ľudmila

 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

21.8.

17.00

Poďakovanie za 70 r. života Anny a prosba o zdravie a BP rodiny

 

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Štvrtok

22.8.

13.00

Pohrebná sv. omša

+ Mária Bambúchová r. Pastorková 71 r.

 

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Piatok

23.8.

6.45

+ Ján a rodičia z oboch strán

 

féria

Sobota

24.8.

6.25

Na úmysel

18.30

+ Milan, jeho rodičia a svokrovci

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok

Nedeľa

25.8.

7.00

+ Filip, Ján, Štefánia

10.20

Za veriacich

 

8.30

+ Jozef, Sidónia a ich rodičia

 

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 18.8. 2019

FARSKÉ OZNAMY 11.8. 2019

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

12.8.

6.45

Za zdravie, BP a dary DS pre rodiny

 

féria

Utorok

13.8.

6.45

+ Ján, Adam, Mária, Jozef, Anna a ich rodičia

 

féria

Streda

14.8.

19.00

+ Štefan, Stanislav, Štefan a rodičia

 

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Večerná sv. omša pri kaplnke na Hornom konci zo slávnosti

Štvrtok

15.8.

6.25

Za šťastný pôrod a zdravie a božiu pomoc

18.20

Za veriacich

17.00

+ Ján

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Požehnanie bylín a kvetov

Piatok

16.8.

18.20

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

17.00

+ Janka

Sv. Štefana Uhorského, spomienka

Sobota

17.8.

 

16.00

Sobášna sv. omša

 

18.30

+ Ladislav, Mária, Peter

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

18.8.

7.00

+ Mária, Martin a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

 

8.30

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

 

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ