FARSKÉ OZNAMY 30.12.2018

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

31.12.

15.00

+ Jozef, Veronika a ich rodičia

17.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

Ďakovné sv. omše na konci roka a zhodnotenie života farnosti

Utorok

1.1.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anton, Štefánia, Ján, Štefánia, Jozef, Dušan

11.30

Na úmysel

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

 

Nový rok 2019

Streda

2.1.

17.00

+ Pavol, Štefan, Mária

 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Štvrtok

3.1.

17.00

Na úmysel

 

Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka

Piatok

4.1.

6.25

Na úmysel

18.20

Na úmysel

17.00

Na úmysel

Sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

5.1.

6.45

Na úmysel

18.00

Za veriacich

Sobota vo Vianočnom období

Večerná sv. omša zo slávnosti

Nedeľa

6.1.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

8.30

+ Štefan

ZJAVENIE PÁNA,

slávnosť

 

Požehnanie vody a domov

FARSKÉ OZNAMY 23.12.2018

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

24.12.

6.45

Na úmysel

 

féria

ŠTEDRÝ DEŇ

Požehnanie betlehemov a vianočných oblátok

Utorok

25.12.

24.00

Polnočná sv. omša

7.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Za veriacich

24.00

Polnočná sv. omša

 

 

8.30

Za zdravie a božiu pomoc pre rodiny

SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

 

Jasličkové pobožnosti

Streda

26.12.

7.00

Za zdravie a božiu pomoc Štefana

 10.20

Na úmysel

8.30

+ Štefan, Štefánia, Helena

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, sviatok

Štvrtok

27.12.

6.45

Na úmysel

8.30

Na úmysel

SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok

Piatok

28.12.

18.20

+ Mária, Ondrej, Mária

17.00

+ Pavol, Viktor

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, sviatok

Odprosujúca pobožnosť

Sobota

29.12.

6.45

Na úmysel

18.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

PIATY DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA

Nedeľa

30.12.

7.00

+ Štefan, Anna, Rudolf, František, František, Jozefína, Amália, Pavol

10.20

Za veriacich

8.30

+ Peter

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE               A JOZEFA, sviatok

 

Požehnanie rodín

FARSKÉ OZNAMY 16.12.2018

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - GAUDETE

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

17.12.

6.30

+ Ladislav, Helena. Štefánia

 

féria

Utorok

18.12.

6.30

Na úmysel

 

féria

Streda

19.12.

6.30

+ Karol Baránek 60 r.

14.30

Pohrebný obrad

 

féria

SPOLOČNÁ SVÄTÁ SPOVEĎ

Štvrtok

20.12.

6.30

+ Ján a rodičia z oboch strán (z 19.12.)

 

féria

Piatok

21.12.

15.00

+ Ján a rodičia z oboch strán

8.00

Na úmysel

féria

Sobota

22.12.

6.45

Na úmysel

18.00

Za zdravie a božiu pomoc pre rodiny

féria

Nedeľa

23.12.

7.00

+ Peter, Dominik, rodičia, starí rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ František a Veronika

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 16.12.2018