FARSKÉ OZNAMY 4.8. 2019

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

5.8.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

 

féria

Utorok

6.8.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc v ťažkej chorobe

18.20

Za zdravie a BP rodiny

(z 8.8.)

PREMENENIE PÁNA, sviatok

Streda

7.8.

6.45

+ Pavol, Vincencia, Pavol a rodičia z oboch strán

 

féria

Štvrtok

8.8.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Piatok

9.8.

18.20

Za zdravie, BP a ochranu rodiny

17.00

+ Veronika, Jozef, Vendelín, Veronika a ich deti

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Sobota

10.8.

 

6.45

Na úmysel

 

15.00

Sobášny obrad

 

16.00

Sobášna sv. omša

Sv. VAVRINCA, diakona a mučeníka, sviatok

Nedeľa

11.8.

7.00

+ Štefánia, Ján, Justína, František a ich rodičia

10.20

Za veriacich

 

8.30

+ Jozef, Anna, Pavol

 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY 28.7. 2019

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

29.7.

17.00

+ Ján, rodičia a starí rodičia

 

Sv. Marty, spomienka

Požehnanie jedál

Utorok

30.7.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Mária Možuchová r. Červencová 88 r.

 

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka

Streda

31.7.

17.00

+ Viliam, Mária, Ján a starí rodičia

 

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Štvrtok

1.8.

6.45

Za zdravie a BP rodiny

(z 30.7.)

17.00

Na úmysel

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok

2.8.

6.25

+ Jozef, Štefan, Sidónia, Štefan, Emília, Viktor

18.20

+ Štefan

16.30

Za zdravie a BP celej rodiny

Sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Prvý piatok v mesiaci

„Porciunkuly“

Sobota

3.8.

6.45

Na úmysel

18.30

Za zdravie, božie požehnanie, dary DS pre deti a ich rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

4.8.

7.00

Za šťastný pôrod, zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Poďakovanie za životné jubileum a prosba o Z a BP pre Veroniky

8.30

Za šťastný pôrod a zdravie a božie požehnanie rodiny

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 28.7. 2019

FARSKÉ OZNAMY 21.7. 2019

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

22.7.

6.25

Za zdravie, pokoj a božiu milosť v rodine

 

SV. MÁRIE MAGDALÉNY, sviatok

Utorok

23.7.

17.00

+ Ján, Veronika, Magdaléna a ich rodičia

 

SV. BRIGITY, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Streda

24.7.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

 

féria

Štvrtok

25.7.

17.00

Na úmysel

 

SV. JAKUBA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok

26.7.

17.00

+ František a Magdaléna

 

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

Sobota

27.7.

16.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Milan a rodičia z oboch strán

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Nedeľa

28.7.

7.00

+ Anna, Jozef, ich rodičia a starí rodičia

10.20

Za veriacich

8.30

Poďakovanie za 70 r. života Anny a prosba o zdravie a božiu pomoc

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 21.7. 2019