FARSKÉ OZNAMY 18.11.2018

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

19.11.

17.00

+ Jozef, Ľudmila, Jozef

 

féria

Utorok

20.11.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

 

féria

Streda

21.11.

17.00

Poďakovanie za výročie manželstva o božiu pomoc a dary DS

 

Obetovanie Panny Márie, spomienka

Štvrtok

22.11.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Piatok

23.11.

18.20

+ František, Anna a ich deti

17.00

+ Karol, Mária, Ladislav, Štefan, Anna

féria

Sobota

24.11.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Baltazár, Marta, Anna a ich rodičia

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa

25.11.

7.00

+ Feliciana a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Helena, Ján, Anna, Štefan

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

FARSKÉ OZNAMY 11.11.2018

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

12.11.

17.00

+ Jozef

 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok

13.11.

14.30

Pohrebná sv. omša

+ Štefánia Várošová 90 r.

 

féria

Streda

14.11.

17.00

+ Stanislav

14.00

Pohrebná sv. omša

+ Mária Bachoríková r. Cedzová 80 r.

féria

Štvrtok

15.11.

17.00

+ Jozef, Vilma, Stanislav

(z 13.11.)

 

féria

Piatok

16.11.

18.20

+ Ján, Johana a ich rodičia

17.00

+ Adam, Magdaléna a ostatní z rodiny

féria

Sobota

17.11.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Ľudmila a Matúš

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Nedeľa

18.11.

7.00

+ Štefan, Rudolf, Pavol, Amália, Anna a starí rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Ján, Veronika, Marta, Veronika, Urban

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 11.11.2018

FARSKÉ OZNAMY 4.11.2018

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

5.11.

17.00

Poďakovanie za 50 rokov života a prosba o zdravie, BP pre celú rodinu

 

féria

Utorok

6.11.

17.00

+ Eduard, Gregor, Anna

 

féria

Streda

7.11.

17.00

+Jozef, Anna, Štefan, Karolína

 

féria

Štvrtok

8.11.

17.00

Za veriacich

 

féria

Piatok

9.11.

18.20

+ Marcela, Jozef, Apolónia, Ján

17.00

+ Štefánia, Martin a ich rodičia

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok

Sobota

10.11.

6.45

Za veriacich

18.00

+ Ivan a jeho rodičia

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa

11.11.

7.00

+ Emília, František, Margita, Štefan

10.20

Za veriacich

8.30

+ Ján, Jozef a ich rodičia

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ