FARSKÉ OZNAMY 29.12. 2019

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

30.12.

17.00

+ Magdaléna, Vendelín, Marcela, Leonard

 

ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Utorok

31.12.

15.00

+ Jozef, Marta, Celestín, Katarína, Anna, Mária

17.00

+ Veronika, Štefan, Jozef, Filoména a ich rodičia

Ďakovné sv. omše na konci roka a zhodnotenie sviatostného života farnosti

Streda

1.1.

7.00

Za šťastný pôrod

10.20

Za veriacich

8.30

Na úmysel

11.30

Na úmysel

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

 

Nový rok 2020

Štvrtok

2.1.

6.45

Na úmysel

 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Piatok

3.1.

18.20

Za veriacich

17.00

Na úmysel

Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

4.1.

6.45

Na úmysel

18.30

Na úmysel

Sobota vo Vianočnom období

Nedeľa

5.1.

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

8.30

Na úmysel

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

 

Prvá nedeľa v mesiaci

FARSKÉ OZNAMY 22.12. 2019

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

23.12.

17.00

+ Štefánia a Janka

 

féria

 

Vianočné chvály 17.45

Utorok

24.12.

6.45

Za uzdravenie a BP pre Filoménu

 

féria

ŠTEDRÝ DEŇ

Požehnanie betlehemov a vianočných oblátok

Streda

25.12.

24.00

Polnočná sv. omša

7.00

Na úmysel

10.20

Za veriacich

24.00

Polnočná sv. omša

Za zdravie, BP rodiny a dary Ducha Svätého

8.30

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodiny

11.30

Na úmysel

SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

 

Jasličkové pobožnosti

Štvrtok

26.12.

7.00

Na úmysel

 10.20

+ Paulína, Rudolf, Štefan, Anastázia, Emil, Jozef, Anna, Jozef, Oľga, Jaroslav a ich rodičia

8.30

+ Štefan

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, sviatok

Piatok

27.12.

18.20

+ Mária, Ondrej, Mária a ich rodičia

17.00

+ Štefan, Helena, Štefan, Margita

SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok

Sobota

28.12.

6.45

Na úmysel

18.30

+ Peter

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, sviatok

Odprosujúca pobožnosť

Nedeľa

29.12.

7.00

+ Mária

10.20

Za veriacich

8.30

+ Rudolf, Milan a ich rodičia

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE               A JOZEFA, sviatok

 

Požehnanie rodín

FARSKÉ OZNAMY 15.12.2019

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - GAUDETE

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

16.12.

6.45

+ Vendelín, Emil, Anna, Helena, Ján

 

féria

Utorok

17.12.

6.45

+ Božena a Ján

 

féria

Streda

18.12.

6.45

+ Pavel, Štefánia, Ľudovít, Viktória

 

féria

Štvrtok

19.12.

6.45

Na úmysel

 

féria

SPOLOČNÁ SVÄTÁ SPOVEĎ

Piatok

20.12.

6.45

+ Ján a rodičia z oboch strán

8.30

Na úmysel

féria

Sobota

21.12.

6.45

Na úmysel

18.30

+ Anton, Františka, Jozef, Rozália

féria

Nedeľa

22.12.

7.00

+ Albín, Albín a starí rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anna, Anton a ich rodičia

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 15.12.2019