FARSKÉ OZNAMY 28.10.2018

 

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

29.10.

17.00

+ Emília, Štefan, Štefan, Jozef

 

féria

Utorok

30.10.

11.00

Pohrebná sv. omša

+ Iveta Burmeková r. Dudoňová 54 r.

 

17.00

+ Jozef, Iveta, Štefan, Veronika a ich deti

(z 24.8.)

 

féria

Streda

31.10.

17.00

+ František, Justína, Ján, Štefánia, Vincencia a ich rodičia

 

féria

 

Večerná sv. omša zo slávnosti

Štvrtok

1.11.

7.00

+ Ján, Štefan, Amália, Štefan, Magdaléna

10.20

+ Amália Palková r. Hodoníková 85 r.

+

Pohrebný obrad

8.30

+ Martin a Peter

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

Piatok

2.11.

6.25

Za všetkých zosnulých

18.20

Na úmysel (R.B.)

16.30

Na úmysel

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

3.11.

14.00

Sobášna sv. omša

18.00

+ Ján a Dominik

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

4.11.

7.00

+ Rudolf, Veronika, Vladimír a ich rodičia

10.20

+ Vendelín, Emília, Peter, Pavol (z 30.10.)

 

8.30

+Štefan, Veronika, Jozef, Filoména a ich rodičia

 

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

 

1. Veriaci, ktorý od 1.11. do 8.11. nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých a splní i obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), môže získať úplné odpustky pre duše v očistci.

2. Deti a mládež nech prídu ku sv. spovedi v Štiavniku v pondelok o 15.30. V utorok je štátny sviatok, v Štiavniku bude pohrebná sv. omša o 11.00. Úmysel z utorka večer sa presúva na nedeľu o 10.20. V utorok budeme spovedať namiesto štvrtku vo Hvozdnici od 14.00 až do sv. omše. Prosíme, aby ste využili túto možnosť, nech prídu na sv. spoveď aj deti. V stredu budeme spovedať v Štiavniku od 14.00 do sv. omše, ktorá už bude zo slávnosti Všetkých svätých. V piatok budeme spovedať v oboch kostoloch tak ako zvyčajne, ale nenechávajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu, nemusíte sa totiž stihnúť vyspovedať.

3. V štvrtok na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu. Popoludní bude pobožnosť za dušičky na cintoríne len vo Hvozdnici o 15.00 a v Štiavniku bude pobožnosť v nedeľu o 15.00.

4. Na prvý piatok je deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Sv. omša v Štiavniku bude aj ráno o 6.25, popoludní o 16.00 vystavím Oltárnu sviatosť k tichej poklone, o 18.10 sa pomodlíme Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a prijmeme eucharistické požehnanie. Na prvý piatok bude vo Hvozdnici vystavená Oltárna sviatosť od 15.30 a sv. omša začne o 16.30. Prvopiatkových chorých, ktorých navštevujem vo štvrtok, navštívim už zajtra v pondelok. Ostatných v riadnom čase. V sobotu ranná sv. omša v Štiavniku nebude, len sobášna o 14.00. (nie je s platnosťou na nedeľu)

5. Dňa 3.11. 2018 chcú v Štiavniku uzatvoriť manželstvo títo snúbenci:

Martin Vicen zo Zliechova a Adela Chvalníková zo Štiavnika. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Rozpis spovedania

ŠTIAVNIK

HVOZDNICA

PONDELOK

15.30 do sv. omše

 (deti, žiaci)

 

UTOROK

-

14.00 - 17.00

STREDA

14.00 - 17.00

-

PIATOK

6.00 - 6.20

16.00 – 18.05

15.30 - 16.25