FARSKÉ OZNAMY 11.11.2018

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

12.11.

17.00

+ Jozef

 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok

13.11.

14.30

Pohrebná sv. omša

+ Štefánia Várošová 90 r.

 

féria

Streda

14.11.

17.00

+ Stanislav

14.00

Pohrebná sv. omša

+ Mária Bachoríková r. Cedzová 80 r.

féria

Štvrtok

15.11.

17.00

+ Jozef, Vilma, Stanislav

(z 13.11.)

 

féria

Piatok

16.11.

18.20

+ Ján, Johana a ich rodičia

17.00

+ Adam, Magdaléna a ostatní z rodiny

féria

Sobota

17.11.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Ľudmila a Matúš

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Nedeľa

18.11.

7.00

+ Štefan, Rudolf, Pavol, Amália, Anna a starí rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Ján, Veronika, Marta, Veronika, Urban

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1. V utorok bude v Štiavniku len pohrebná sv. omša o 14.30. Úmysel večernej sv. omše sa presúva na štvrtok večer. V stredu bude vo Hvozdnici pohrebná sv. omša o 14.00.

2. Odchod autobusu na evanjelizačné podujatie s názvom CHCEME VIAC?, pre tých, ktorí sa prihlásili, bude v stredu o 16.00 od kostola v Štiavniku. Nastúpiť bude možné aj vo Hvozdnici pri kostole o 16.10. Predpokladaný návrat je okolo 22.00. Ešte sú voľné miesta, kto by mal záujem, treba sa zaregistrovať na webe podujatia.

3. Pozvánka:  

Dňa 16.11. 2018 a 7.12. 2018 sa od 9.00 – 13.30 uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov) Deň otvorených dverí.

Dňa 22.11. 2018 sa od 8.30 – 11.30 uskutoční Deň otvorených na Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Ste srdečne pozvaní!

4. Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 30. novembra - 2. decembra 2018 na duchovnú obnovu "rozVEDENÍ k BOHU I." určenú pre rozvedených, ktorí žijú sami, do Rodinkova v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlasovací formulár nájdete na stránke Domu prijatia – Rodinkovo.

5. Štiavnik: Pozývame deti na prvý nácvik jasličkovej pobožnosti, ktorý bude v piatok o 17.00 v Bielom dome. Tešíme sa na vašu účasť!