FARSKÉ OZNAMY 23.12.2018

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

24.12.

6.45

Na úmysel

 

féria

ŠTEDRÝ DEŇ

Požehnanie betlehemov a vianočných oblátok

Utorok

25.12.

24.00

Polnočná sv. omša

7.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Za veriacich

24.00

Polnočná sv. omša

 

 

8.30

Za zdravie a božiu pomoc pre rodiny

SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

 

Jasličkové pobožnosti

Streda

26.12.

7.00

Za zdravie a božiu pomoc Štefana

 10.20

Na úmysel

8.30

+ Štefan, Štefánia, Helena

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, sviatok

Štvrtok

27.12.

6.45

Na úmysel

8.30

Na úmysel

SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok

Piatok

28.12.

18.20

+ Mária, Ondrej, Mária

17.00

+ Pavol, Viktor

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, sviatok

Odprosujúca pobožnosť

Sobota

29.12.

6.45

Na úmysel

18.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

PIATY DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA

Nedeľa

30.12.

7.00

+ Štefan, Anna, Rudolf, František, František, Jozefína, Amália, Pavol

10.20

Za veriacich

8.30

+ Peter

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE               A JOZEFA, sviatok

 

Požehnanie rodín

1. V pondelok je Štedrý deň a posledná rorátna sv. omša v Štiavniku ráno o 6.45. Budem v nej požehnávať vianočné oblátky a betlehemy. Položiť ich môžete na bočné oltáre. Betlehemské svetlo bude k dispozícii v predsieni kostola po sv. omši a vo Hvozdnici v pondelok od 10.00. V noci potom budú v oboch kostoloch polnočné sv. omše. Na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu. Vo sv. omšiach bude výročná ofera na potreby farnosti. Popoludní vás srdečne pozývame na tradičné Jasličkové pobožnosti, v Štiavniku začne o 15.00 a vo Hvozdnici o 15.30. Na konci pobožností bude požehnanie detí pri jasličkách a aj požehnanie a vyslanie koledníkov Dobrej noviny.

2. V stredu je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Sv. omše budú ako v nedeľu.

3. Vo štvrtok je sviatok sv. Jána, sv. omša v Štiavniku bude ráno o 6.45 a vo Hvozdnici ráno o 8.30.

4. V piatok je sviatok sv. Neviniatok, sv. omša v Štiavniku bude o 18.20 a vo Hvozdnici o 17.00. Po sv. prijímaní sa bude konať odprosujúca pobožnosť za toľké vraždy nenarodených detí po celom svete.

5. V nedeľu je sviatok Sv. rodiny. Vo sv. omši udelím požehnanie rodinám a manželia si môžu obnoviť manželské sľuby. Je potrebné, aby manželia boli prítomní na sv. omši vedľa seba.

6. Ďakujem všetkým ochotným a obetavým farníkom za milodary a pomoc k spoločnej sv. spovedi,  za upratovanie kostola a fary, varenie a pečenie, a taktiež za zabezpečenie, prípravu a výzdobu stromčekov v kostoloch. Úprimné Pán Boh zaplať za pomoc!

7. Posledná možnosť sa vyspovedať, pre tých, ktorí to z vážnych dôvodov nestihli, bude dnes o 16.00 vo farskom kostole.