FARSKÉ OZNAMY 6.1. 2019

ZJAVENIE PÁNA – DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

7.1.

17.00

 

 

Pondelok po Zjavení Pána

Utorok

8.1.

17.00

 

 

Utorok po Zjavení Pána

Streda

9.1.

17.00

 

 14.00

Pohrebná sv. omša

+ Jaroslav Putirka 73r.

Streda po Zjavení Pána

Štvrtok

10.1.

17.00

 

Štvrtok po Zjavení Pána

Piatok

11.1.

18.20

 

17.00

 

Piatok po Zjavení Pána

Sobota

12.1.

6.45

Za veriacich

18.00

 

Sobota po Zjavení Pána

Nedeľa

13.1.

7.00

Poďakovanie za jubileum sobáša a prosba o zdravie a BP rodiny

10.20

+ Helena

8.30

 

KRST KRISTA PÁNA

 

1. Dnes popoludní budem požehnávať nové a obnovené domy, ktoré ste nahlásili v sakristii. Začneme vo Hvozdnici o 14.00 a potom od 15.30 v Štiavniku. Z tohto dôvodu dnes modlitba Korunky pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou vo farskom kostole nebude.

2. V sobotu o 8.30 bude na fare krstná náuka a po nej vysluhujem sv. krstu.

3. V rámci 24. ročníka Dobrej noviny sa v našej farnosti vyzbieralo 8060 eur, z toho 6475 € v Štiavniku a 1585 € vo Hvozdnici. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým koledníkom i darcom!