FARSKÉ OZNAMY 23.6. 2019

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

24.6.

17.00

+ Pavol, Vendelín, rodičia a prarodičia

 

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Utorok

25.6.

17.00

+ Pavol, Jozefína, Anna, Veronika a ich rodičia

 

féria

Streda

26.6.

6.45

+ Martin, Magdaléna a rodičia z oboch strán

 16.00

Pohrebná sv. omša

+ Viktor Gajdoš 76 r.

féria

Štvrtok

27.6.

18.30

Sv. omša pri kaplnke na Lúčkach

 

féria

Večerná sv. omša zo slávnosti

Piatok

28.6.

7.30

Poďakovanie Pánu Bohu od žiakov, študentov a pedagógov

9.00

+ Paulína, Ján, Martin, Rozália

 16.00

Pohrebný obrad

17.00

+ Mária Mináriková r. Gajdošová 82 r.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Koniec školského roka

Te Deum

Sobota

29.6.

7.00

+ Peter

18.30

+ Peter a jeho rodičia

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Nedeľa

30.6.

7.00

+ Peter, Amália, Anna, Mária

10.20

Za veriacich

8.30

+ Alojz, rodičia a svokrovci

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Dnes sa koná tradičná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (kedysi nazývaná Halier sv. Petra). Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

2. V pondelok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, sv. omša bude v Štiavniku o 17.00. V stredu bude v Štiavniku sv. omša ráno o 6.45 a vo Hvozdnici – pohrebná o 16.00.

Vo štvrtok, v predvečer slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovo, bude sv. omša o 18.30 pri kaplnke na Lúčkach. Procesia ku kaplnke pôjde o 18.15 od mosta pri bunke na Lúčkach. Všetci ste srdečne pozvaní. V piatok, v deň slávnosti, budú sv. omše v Štiavniku o 7.30 a vo Hvozdnici o 9.00 a o 17.00. Ráno sa spoločne so žiakmi, učiteľmi, vychovávateľmi i zamestnancami našich škôl, poďakujeme Pánu Bohu za jeho pomoc. Po sv. prijímaní zaspievame spolu hymnus Teba Bože chválime a následne bude odprosujúca pobožnosť, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Večernú sv. omšu vo Hvozdnici bude celebrovať novokňaz Andrej Ondrejka, rodák z Liptovských Sliačov, ktorý na záver udelí novokňazské požehnanie.

3. V sobotu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sv. budú v Štiavniku o 7.00 a vo Hvozdnici o 18.30.