FARSKÉ OZNAMY 30.6. 2019

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

1.7.

17.00

Poďakovanie Pánu Bohu a prosba o Z a BP rodiny

 

féria

Utorok

2.7.

17.00

Za veriacich

 

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok

Streda

3.7.

17.00

Na úmysel

 

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok

Štvrtok

4.7.

6.45

Na úmysel

17.00

Za zdravie, BP a uzdravenie Evy

féria

Večerná sv. omša zo slávnosti

Piatok

5.7.

7.00

Za zdravie a BP, ochranu PM a vernosť Pánu Bohu

10.20

Na úmysel

8.30

Za uzdravenie a božiu pomoc v chorobe

SV. CYRILA A METODA,

slovanských vierozvestov, slávnosť

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

6.7.

6.45

Na úmysel

18.30

Poďakovanie za životné jubileum a prosba o zdravie a božiu pomoc

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa

7.7.

7.00

+ Valentín, Vendelín, Terézia, Martin, Sidónia

10.20

Za veriacich

8.30

Na úmysel

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

1. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci júl. Nakoľko je v ten deň štátny sviatok a spomienka na Božské Srdce Ježišovo sa neslávi, spovedať v kostoloch budeme nasledovne:

Štiavnik: v stredu pred sv. omšou od 14.30

Hvozdnica: vo štvrtok pred sv. omšou od 14.30

Prosím nech vtedy prídu na spoveď aj deti, aj dospelí, nakoľko v piatok sa spovedať nebude.

Prvopiatkových chorých v Štiavniku – Dolný koniec navštívim v utorok ráno od 9.00 namiesto piatku. Ostatných prvopiatkových navštívim tak ako zvyčajne. Vo štvrtok bude sv. omša v Štiavniku ráno o 6.45.

2. V piatok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omše budú vo farnosti ako v nedeľu. Vigílna sv. omša zo slávnosti bude vo Hvozdnici aj vo štvrtok o 17.00.

3. V sobotu o 8.30 bude na fare krstná náuka a po nej vysluhujem sviatosť krstu.

4. V sobotu 20.júla sa v Bratislave uskutoční akcia s názvom Hrdí na rodinu. Aliancia za rodinu pozýva všetkých na toto podujatie. Viac info: hrdinarodinu.sk

5. V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Motto pochodu je: ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Doplnené o tri body: život nenarodeným -pomoc matkám - pravdu spoločnosti.

Už od budúcej nedele v našej farnosti podporíme túto akciu modlitbou posvätného ruženca. V Štiavniku vždy v nedeľu pred rannou sv. omšou a vo Hvozdnici taktiež v nedeľu pred sv. omšou.

Viac info: na nástenke a na pochodzazivot.sk