FARSKÉ OZNAMY 14.7. 2019

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

15.7.

17.00

+ Štefan, Veronika, Agneša, ich rodičia a starí rodičia

 

Sv. Bonaventúra, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok

16.7.

17.00

+ Jozef, Paulína, Ján, Veronika

18.20

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka

25. výročie posviacky chrámu vo Hvozdnici, slávnosť

Streda

17.7.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc pri operácii

18.20

+ Jozef, Paulína, Jozef, Veronika, Ján,  Magdaléna, Božena, Rudolf, Mária, Štefan, Štefan

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

(Vo Hvozdnici slávnosť)

Štvrtok

18.7.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

19.7.

18.20

Za zdravie a božiu pomoc celej rodiny

17.00

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu

féria

Sobota

20.7.

16.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Pavol, Anna, Jozef, Amália

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

21.7.

7.00

Poďakovanie za zdravie a BP a ochranu Panny Márie pre spolužiakov

10.20

Za veriacich

8.30

Slávnostná hodová

sv. omša

Za veriacich

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Hodová slávnosť              vo Hvozdnici

 

1. Vo Hvozdnici budeme prežívať slávnostný hodový týždeň. V utorok slávime 25. výročie posvätenia chrámu, sv. omša bude o 18.20 a v stredu slávime slávnosť sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov, patrónov kostola, sv. omša bude taktiež o 18.20.            

V sobotu večer o 18.30 a rovnako aj v nedeľu o 8.30, budú sv. omše zo slávnosti patrónov kostola a bude sa konať aj hodová ofera na potreby farnosti. Všetkým darcom vyslovujem za ich milodary úprimné Pán Boh zaplať!

2. Dňa 20.7. 2019 chcú v Štiavniku uzatvoriť manželstvo títo snúbenci: Marek Cingel, pochádzajúci z Dolného Moštenca a Ivana Fupšová, pochádzajúca zo Štiavnika. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.