FARSKÉ OZNAMY 21.7. 2019

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

22.7.

6.25

Za zdravie, pokoj a božiu milosť v rodine

 

SV. MÁRIE MAGDALÉNY, sviatok

Utorok

23.7.

17.00

+ Ján, Veronika, Magdaléna a ich rodičia

 

SV. BRIGITY, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Streda

24.7.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

 

féria

Štvrtok

25.7.

17.00

Na úmysel

 

SV. JAKUBA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok

26.7.

17.00

+ František a Magdaléna

 

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

Sobota

27.7.

16.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Milan a rodičia z oboch strán

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Nedeľa

28.7.

7.00

+ Anna, Jozef, ich rodičia a starí rodičia

10.20

Za veriacich

8.30

Poďakovanie za 70 r. života Anny a prosba o zdravie a božiu pomoc

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1.  V pondelok bude sv. omša v Štiavniku ráno o 6.25 a v piatok o 17.00. Vo Hvozdnici v piatok sv. omša nebude. V sobotu bude v Štiavniku len sobášna sv. omša o 16.00.

2. Dňa 27.7. 2019 chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci: Jozef Hešo a Mária Ciesariková, obaja pochádzajúci zo Štiavnika. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

3. Žilinská diecéza a Farnosť Lednické Rovne Vás pozývajú na Desiatu diecéznu púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne. Koná sa budúci víkend 27. a 28. júla. Program púte nájdete na webovej stránke farnosti Lednické Rovne.