FARSKÉ OZNAMY 11.8. 2019

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

12.8.

6.45

Za zdravie, BP a dary DS pre rodiny

 

féria

Utorok

13.8.

6.45

+ Ján, Adam, Mária, Jozef, Anna a ich rodičia

 

féria

Streda

14.8.

19.00

+ Štefan, Stanislav, Štefan a rodičia

 

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Večerná sv. omša pri kaplnke na Hornom konci zo slávnosti

Štvrtok

15.8.

6.25

Za šťastný pôrod a zdravie a božiu pomoc

18.20

Za veriacich

17.00

+ Ján

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Požehnanie bylín a kvetov

Piatok

16.8.

18.20

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

17.00

+ Janka

Sv. Štefana Uhorského, spomienka

Sobota

17.8.

 

16.00

Sobášna sv. omša

 

18.30

+ Ladislav, Mária, Peter

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

18.8.

7.00

+ Mária, Martin a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

 

8.30

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

 

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1.pondelok a v utorok bude sv. omša v Štiavniku ráno o 6.45.

2. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok -  slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši a zdržiavať sa dobrovoľných ťažkých prác. Už v stredu večer bude vigílna sv. omša zo slávnosti pri kaplnke na Hornom konci v Štiavniku o 19.00. V deň slávnosti budú sv. omše v Štiavniku ráno o 6.25 a večer o 18.20 a vo Hvozdnici o 17.00 hod. Na všetkých sv. omšiach vo štvrtok sa budú požehnávať liečivé byliny a kvety, ktoré si na sv. omšu prinesiete.

3. Vo štvrtok o 15.00 bude aj požehnanie novej kaplnky Lurdskej Panny Márie neďaleko Penziónu u Šútorku, autobusová zastávka Jasenové. Všetci ste srdečne pozvaní!

4. V sobotu bude v Štiavniku len sobášna sv. omša o 16.00.

5. Vo farnosti Štiavnik chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci:

Ján Praženica, pochádzajúci z Predmiera a Drahomíra Takáčová, pochádzajúca zo Štiavnika.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

6.  Ako už bolo oznámené, dňa 22.9.2019 sa v Bratislave koná Národný pochod za život. Aj naša farnosť by chcela toto podujatie podporiť svojou účasťou. Chceli by sme objednať autobus. Záujemcovia nech sa najneskôr do budúcej nedele prihlásia v sakristii.