FARSKÉ OZNAMY 31.3. 2019

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – NEDEĽA RADOSTI

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

1.4.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a ochranu pre rodinu

 

féria

Utorok

2.4.

6.45

Poďakovanie za živ. jubileum a prosba o zdravie, BP a pokoj celej rodiny

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Anna Králiková r. Gajdošová 84 r.

féria

Streda

3.4.

17.00

+ Štefan, Magdaléna, Stanislav, Veronika, Mária

 

féria

Štvrtok

4.4.

6.45

Na úmysel

17.00

+ Paulína, Rudolf, František a ich rodičia

féria

Piatok

5.4.

6.25

Za zdravie a BP rodiny

18.20

+ Ján

16.30

+ Ondrej, Amália, Andrej, Veronika

féria

Prvý piatok v mesiaci

Krížová cesta 40 min. pred sv. omšou

Sobota

6.4.

6.45

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

18.30

+ Božena a Anton

féria

Nedeľa

7.4.

7.00

+ Jozef, Štefan, Sidónia, Štefan, Jozef, Barbora

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anna, Martin, Ondrej, Betka, Štefan a ich rodičia

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

 

Krížová cesta 14.30

FARSKÉ OZNAMY 24.3. 2019

 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

25.3.

17.00

+ Viktor a rodičia z oboch strán

18.20

+ Róbert, Miloš, Daniela, Jozef, František (z 22.3.)

ZVESTOVANIE PÁNA,

slávnosť

Utorok

26.3.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc rodiny

 

féria

Streda

27.3.

17.00

+ Ondrej, Anna a ich rodičia

 

féria

Štvrtok

28.3.

17.00

+ Peter

 

féria

Piatok

29.3.

17.40

Krížová cesta

 

18.20

+ Štefan

16.20

Krížová cesta

 

17.00

+ Emília, Helena, Peter a ich rodičia

féria

Krížová cesta 40 minút pred sv. omšou

Sobota

30.3.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Dominik, Veronika, Anton, Veronika a ich predkovia

féria

Nedeľa

31.3.

7.00

Za veriacich

10.20

+ Filip a Johana

8.30

Za zdravie, božiu pomoc, dary DS pre rodinu

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Nedeľa radosti

 

Krížová cesta 14.30

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 24.3. 2019

FARSKÉ OZNAMY 17.3. 2019

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

18.3.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Mária Mišejková r. Labudová 91 r.

 

féria

Utorok

19.3.

17.00

+ Jozef, Ján, Magdaléna

18.00

Na úmysel

SV. JOZEFA, ženícha Panny Márie, slávnosť

Streda

20.3.

17.00

+ Jozef, Helena, Ladislav

 

féria

Štvrtok

21.3.

6.45

Za veriacich

 

féria

Piatok

22.3.

17.40

Krížová cesta

 

18.20

+ Marta, Jozef, Ján

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Dušan Tabaček 45 r.

 

Krížová cesta

po pohrebe

féria

Sobota

23.3.

6.45

+ Jozef (z 18.3.)

18.00

+ Mária a ostatní z rodiny

féria

Nedeľa

24.3.

7.00

Poďakovanie za živ. jubileum a prosba o zdravie a BP rodiny

10.20

+ Filip a jeho rodičia

8.30

+ František a Veronika

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

Krížová cesta 14.30

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 17.3. 2019