FARSKÉ OZNAMY 5.8. 2018

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

6.8.

6.45

Za zdravie, božiu pomoc a poďakovanie za životné jubileum

19.30

PREMENENIE PÁNA, sviatok

Utorok

7.8.

6.45

Poďakovanie za 80 r. života Amálie a prosba o zdravie a BP rodiny

19.30

féria

Streda

8.8.

6.45

Za zdravie a BP rodiny

19.30

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Štvrtok

9.8.

6.45

Na úmysel

19.30

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Piatok

10.8.

6.45

+ Ján

17.00

+ Ján a rodičia z oboch strán

Sv. VAVRINCA, diakona a mučeníka, sviatok

Sobota

11.8.

 

6.45

Na úmysel

 

19.00

+ Pavol, Anna, Ján

Sv. Kláry, panny, spomienka

Nedeľa

12.8.

7.00

Poďakovanie za životné i sobášne jubileum a prosba o zdravie a BP

10.20

Za veriacich

 

8.30

Za zdravie, BP a dary DS pre rodiny

 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 5.8. 2018

FARSKÉ OZNAMY 29.7.2018

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

30.7.

17.00

+ Martin, Paulína, Ondrej, Viktor, Mária, Ľudmila

 

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka

Utorok

31.7.

16.30

Pohrebná sv. omša

+ Mária Jakubíková 92 r.

 

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Streda

1.8.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

 

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok

2.8.

6.45

Na úmysel

17.00

+Štefan, jeho rodičia a súrodenci

féria

„Porciunkuly“

Piatok

3.8.

6.25

+ Karolína, Jozefína, Anna a ich manželia

18.20

+ Veronika a Ondrej

16.45

+ Anton a starí rodičia

Sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

4.8.

6.45

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu a ich deti

(z 31.7.)

16.30

Sobášna sv. omša

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Nedeľa

5.8.

7.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Za veriacich

 

8.30

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 29.7.2018

FARSKÉ OZNAMY 22.7.2018

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

23.7.

17.00

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu

 

SV. BRIGITY, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Utorok

24.7.

17.00

Za zdravie, BP pre Katarínu, Jozefa a ich deti

 

féria

Streda

25.7.

17.00

+ Jozef, Martin, Lucia, Tomáš, Anna, Amália, Štefan

 

SV. JAKUBA, APOŠTOLA, sviatok

Štvrtok

26.7.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

Piatok

27.7.

18.20

+ Viktor a rodičia z oboch strán

17.00

+ Štefan

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Sobota

28.7.

6.45

Na úmysel

19.00

+ Milan

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

29.7.

7.00

+ Vladimír, Helena, ich rodičia a starí rodičia

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 22.7.2018