FARSKÉ OZNAMY 17.11.2019

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

18.11.

17.00

+ Ondrej, Jozefína, Jozef, Miroslav

 

féria

Utorok

19.11.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

 

féria

Streda

20.11.

17.00

+ Veronika a Jozef

 

féria

Štvrtok

21.11.

17.00

Na úmysel

 

Obetovanie Panny Márie, spomienka

Piatok

22.11.

18.20

+ Helena

17.00

+ Veronika, Rudolf, Mária

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Sobota

23.11.

6.45

Na úmysel

18.30

Za zdravie a BP rodín

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

24.11.

7.00

+ Stanislav, Jozef, Vilma, Štefánia, Ján, Štefan, Anna

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie a božiu pomoc  celej rodiny

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

FARSKÉ OZNAMY 10.11.2019

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

11.11.

17.00

+ Viktor, Jozef, Magdaléna, Štefan, Marta

 

Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

Utorok

12.11.

17.00

+ Jozef a rodičia z oboch strán

 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda

13.11.

17.00

+ Helena a Martin

 

féria

Štvrtok

14.11.

6.45

Na úmysel

 

féria

Piatok

15.11.

14.00

Pohrebná sv. omša

+ Mária Labudová r. Baričíková 86 r.

17.00

Na úmysel (M.K.)

féria

Sobota

16.11.

6.45

+ Rudolf, Vavrinec, Magdaléna, Gabriela, Valent (z 15.11.)

18.30

+ Miroslav a jeho rodičia

Panny Márie v sobotu, spomienka

Hvozdnica - za účasti detí

Nedeľa

17.11.

7.00

+ Štefan, Rudolf, Pavol, Amália, Anna, Vladimír a starí rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Ján, Veronika, Marta, Veronika, Urban

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 10.11.2019

FARSKÉ OZNAMY 3.11.2019

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

4.11.

17.00

Za zdravie a BP rodiny

 

Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Utorok

5.11.

17.00

+ Ján, Johana a rodičia z oboch strán

 

féria

Streda

6.11.

6.45

+Štefan, Števko, Viktória, Veronika, František, Ján, Mária a starí rodičia

 

féria

Štvrtok

7.11.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

8.11.

18.20

+ Štefan, Amália, Štefan, Magdaléna, Ján

17.00

+ Mária, František a rodičia z oboch strán

féria

Sobota

9.11.

6.45

Na úmysel

18.30

+ Emília

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok

Nedeľa

10.11.

7.00

+ Jozef, Vilma, Stanislav

10.20

Za veriacich

8.30

+ Ivan, rodičia a svokrovci

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ