FARSKÉ OZNAMY 2.6. 2019

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

3.6.

17.00

+ Ján

 

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Utorok

4.6.

18.20

+ Emil, Anna, Emil, Jozef

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Anna Prašnická 90 r.

féria

Streda

5.6.

17.00

+ Martin, Anna, Martin

 

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Kántrový deň

Štvrtok

6.6.

6.45

Za veriacich

17.00

+ Viktor, Magdaléna, Rudolf, Andrej, Jozef, Mária, Jozef

féria

Piatok

7.6.

6.25

Za veriacich

18.20

Za pokoj v rodine a zdravie a BP

16.30

+ Dušan a Jozef

Sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci Kántrový deň

Sobota

8.6.

15.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Mária, Ladislav, Peter, Jozef, Stanislav a ich rodičia

féria

Turíčna vigília

Kántrový deň

Nedeľa

9.6.

7.00

+ Anna, Augustín, Anna, František

10.20

Za veriacich

8.30

+ Antónia, Stanislav, Helena, Ignác, Ján

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

FARSKÉ OZNAMY 26.5. 2019

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

27.5.

18.20

+ Veronika, Jozef, Stanislav

 16.00

Pohrebná sv. omša

+ Emília Čanigová 87 r.

Prosebný deň

Utorok

28.5.

17.00

+ Ján, Mária, Ján, Veronika, František, Paulína, Ján, Jozefína, Ondrej, Emília, Matúš, Grejs, Vendelín

 

V čase sejby

Prosebný deň

Streda

29.5.

 14.00

Pohrebná sv. omša

+ Jozef Stolár 34 r.

 

Prosebný deň

Štvrtok

30.5.

6.25

Za veriacich

18.20

+ Stanislav, Jozef, Vilma

17.00

+ Margita a rodičia

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Piatok

31.5.

 15.30

Pohrebná sv. omša

+ Ján Hujo 83 r.

17.00

+ Pavol, Veronika, Štefan, Albín

féria

Sobota

1.6.

15.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Matúš a Ľudmila

féria

Nedeľa

2.6.

7.00

+ Ján, Magdaléna, Jozef, Barbora, Jozef, Magdaléna

10.20

Za zdravie, BP, dary DS a rozmnoženie viery pre celú rodinu

(z 29.5.)

8.30

+ Emil, Anna, Kamila, Pavol, Veronika, Ondrej

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Zbierka na masmédiá

FARSKÉ OZNAMY 19.5. 2019

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

20.5.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Ján Bernát 78 r.

 

féria

Utorok

21.5.

17.00

Za zdravie, BP a pokoj rodinám

 

féria

Streda

22.5.

17.00

+ Magdaléna, Jozef, Marta, Vladislav, Ján, Juraj

 

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka

Štvrtok

23.5.

17.00

Za zdravie a BP Natálie

(z 20.5.)

 

féria

Piatok

24.5.

16.00

Pohrebná sv. omša

+Vladimír Vároš 59 r.

18.00

+ Helena, Milan, Darina, Ján

féria

Sobota

25.5.

15.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Viktor a Anna

féria

Nedeľa

26.5.

7.00

Za zdravie a BP rodiny

10.20

Za zdravie a BP rodiny (z 24.5.)

8.30

+ Baltazár, Marta, Anna a ich rodičia

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA