FARSKÉ OZNAMY 7.10.2018

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

8.10.

17.00

+ Anna, Jozef, Filip, Ondrej

 

féria

Utorok

9.10.

17.00

Poďakovanie za ukončenie štúdia

 

féria

Streda

10.10.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Albín Bambúch 75r.

 

féria

Štvrtok

11.10.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Anna Gežová r. Belková  88r.

 

Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice  v Žiline, sviatok

Piatok

12.10.

18.20

Za zdravie, pokoj, BP a dary DS pre rodinu

17.00

+ František, Mária, Jozef

féria

Sobota

13.10.

6.45

+ Marta, Štefan a rodičia z oboch strán (z 2.10.)

15.00

Sobášna sv. omša

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

14.10.

7.00

+ Augustín a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Mária a ostatní z rodiny

DVADSIATA ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

FARSKÉ OZNAMY 30.9.2018

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

1.10.

17.00

+ Štefan a Mária

 

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Utorok

2.10.

16.30

Pohrebná sv. omša

+ Ján Zoleík 62 r.

 

Sv. anjelov strážcov, spomienka

Streda

3.10.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

 

féria

Štvrtok

4.10.

18.20

+ František, Anna, Viliam, Štefánia

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO, patróna farského kostola i farnosti, slávnosť

Piatok

5.10.

6.25

+ Jozef, Ľudmila, Jozef, Anna

18.20

Za zdravie, BP, dary DS a ochranu pre rodiny

16.30

+ Pavol, Miroslav, Ján, Magdaléna a ich rodičia

Sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

6.10.

15.00

Sobášna sv. omša

16.30

Sobášny obrad

18.00

Za zdravie, božiu pomoc, dary DS pre rodinu

féria

Nedeľa

7.10.

7.00

+ Rudolf, František, Magdaléna

10.20

SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA

Za veriacich

8.30

+ Stanislav, Antónia, Helena, Ignác, Ján a rodičia

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Hodová slávnosť v Štiavniku

FARSKÉ OZNAMY 23.9.2018

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

24.9.

17.00

+ Jozef, Anna a rodičia z oboch strán

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Anna Cedzová r. Mištríková 93 r.

féria

Utorok

25.9.

6.45

+ Rudolf, Mária, Mária, Jozef, Anna

 

féria

Streda

26.9.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Anton Harciník 69 r.

 

féria

Štvrtok

27.9.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Pavol Ďurika 41 r.

 

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Piatok

28.9.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Jozef Šutara 74 r.

18.20

+ Ján a rodičia z oboch strán

féria

Sobota

29.9.

6.45

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

(z 26.9.)

18.00

+ Ladislav, Mária, Peter

SV. MICHALA, GABRIELA, A RAFAELA, archanjelov, sviatok

Nedeľa

30.9.

7.00

Za zdravie a božiu pomoc celej rodiny

10.20

+ Mária Kurotíková r. Hudáčková 76 r.

+

Pohrebný obrad

8.30

+ Oto a Filoména

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ