FARSKÉ OZNAMY 21.4. 2019

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

22.4.

7.00

+ Mária a Peter

8.30

Za veriacich

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Utorok

23.4.

17.00

+ František, Štefan, Ivan

18.00

Na úmysel

VEĽKONOČNÝ UTOROK

Streda

24.4.

17.00

Za dar živej a pevnej viery a milosť darov DS pre rodinu

18.00

Na úmysel

VEĽKONOČNÁ STREDA

Štvrtok

25.4.

16.00

Pohrebná sv. omša

 + Margita Hrabošová r. Podolanová 64 r.

18.00

Na úmysel

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

Piatok

26.4.

16.00

Pohrebná sv. omša

 + Pavel Trulík 90 r.

18.00

+ Albín, Gizela, Viktor a ich rodičia

VEĽKONOČNÝ PIATOK

Sobota

27.4.

15.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Anna, Pavol, Jozef

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Nedeľa

28.4.

7.00

+ Celestín a Mária

 

10.20

+ Mária, Róbert, Sidónia, Milan (z 26.4.)

 

8.30

+ Ondrej, Mária, Martin, Peter

 

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

FARSKÉ OZNAMY 14.4. 2019

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

15.4.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Štefan Motošický 66 r.

 

Pondelok Veľkého týždňa

SPOLOČNÁ SVÄTÁ SPOVEĎ

Utorok

16.4.

6.45

+ Veronika a Štefan

 

Utorok Veľkého týždňa

Streda

17.4.

17.00

+ Augustín

 

Streda Veľkého týždňa

Štvrtok

18.4.

18.00

+ Vendelín, Mária, Milan, Vendelín

18.00

+ Jozef, Eduard a rodičia

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Adorácia do 21.00

Piatok

19.4.

15.00

Obrady Veľkého piatku

15.00

Obrady Veľkého piatku

VEĽKÝ PIATOK

Krížová cesta o 8.30 v oboch kostoloch

Adorácia do 21.00

Sobota

20.4.

19.30

Na úmysel

19.30

+ Milan a Helena

BIELA SOBOTA

Adorácia od 8.00

Nedeľa

21.4.

 

 

 

7.00

+ Michal, Apolónia, Ján, Anna, Jozef

 

 

10.20

Za veriacich

 

 

 

8.30

Poďakovanie za 85 r. života a prosba o zdravie a BP

 

11.30

+ Róbert

 

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

Veľkonočná ofera

 

 

 

 

 

 

 

FARSKÉ OZNAMY 7.4. 2019

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

8.4.

6.45

+ Mária. Rudolf, Jozef, Anna, Kamila, Veronika, Mária

 

féria

Utorok

9.4.

17.00

+ Peter, Pavol, ich rodičia a starí rodičia

 

féria

Streda

10.4.

6.45

+ Anna a jej rodičia

 

féria

Štvrtok

11.4.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

12.4.

6.15

Krížová cesta

6.45

Za zdravie a BP rodín  

8.30

Krížová cesta

9.00

Za zdravie a BP rodiny

féria

Sobota

13.4.

6.45

Na úmysel

18.30

+ Oľga a Janka

féria

Nedeľa

14.4.

7.00

Za zdravie a BP rodiny

10.20

Za veriacich

8.30

+ Štefan, Helena, Štefan a ich rodičia

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Požehnanie bahniatok