FARSKÉ OZNAMY 26.8.2018

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

27.8.

17.00

+ Ján a jeho rodičia

 

Sv. Moniky, spomienka

Utorok

28.8.

6.45

+ Jozef, Ján, Magdaléna

 

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

29.8.

7.00

+ Bystrík, Johana, Juraj, Jozef, Mária, Marián

8.30

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Štvrtok

30.8.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

31.8.

18.20

+ Magdaléna, Vendelín, Marcela, Leonard

 

féria

Sobota

1.9.

6.45

Na úmysel

15.00

Sobášna sv. omša

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

2.9.

7.00

Za zdravie a BP rodiny

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie a božiu pomoc rodín

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

1.utorok bude sv. omša v Štiavniku ráno o 6.45. V stredu je štátny sviatok. Sv. omša v Štiavniku bude ráno o 7.00 a vo Hvozdnici o 8.30 (preložený úmysel z piatka). V piatok sv. omša vo Hvozdnici nebude a v sobotu tam bude len sobášna o 15.00.

2. Dňa 1.9. 2018 chcú vo Hvozdnici uzatvoriť manželstvo títo snúbenci:

Tibor Letko, pochádzajúci z Lužianok a Gabriela Nováková, pochádzajúca z Hvozdnice.

A vo farnosti Bytča chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci:

Zdenko Vároš, pochádzajúci zo Štiavnika a Lenka Boková, pochádzajúca z Bytče.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

3. Farnosť Višňové pri Žiline pozýva nielen mužov na Deviatu diecéznu púť mužov, ktorá sa bude konať v nedeľu 2. septembra v pútnickom areáli. Program nájdete na výveske kostola a na stránke farnosti Višňové.

FARSKÉ OZNAMY 19.8.2018

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

20.8.

17.00

+ Albert, Janka, Dušan

 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok

21.8.

6.45

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre Hanku

 

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Streda

22.8.

17.00

+ Štefánia, Ján, Filip

 

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Štvrtok

23.8.

6.45

Za veriacich

 

féria

Piatok

24.8.

18.20

+ Ján a rodičia z oboch strán

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Anton Putirka 53 r.

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok

Sobota

25.8.

6.45

Za veriacich

19.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

26.8.

7.00

+ Martin a Mária

10.20

+ Filip a rodičia

 

8.30

+ Jozef, Veronika  a ich rodičia

 

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 19.8.2018

FARSKÉ OZNAMY 12.8.2018

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

13.8.

17.00

Za zdravie a božie požehnanie rodiny i šťastný pôrod

 

féria

Utorok

14.8.

6.45

+ Štefan, Stanislav, Štefan a rodičia

 

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Streda

15.8.

6.25

Za veriacich

18.20

+ Františka, Augustín, Pavol, Augustín

17.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Požehnanie bylín a kvetov

Štvrtok

16.8.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Milan Slazina 67 r.

 

Sv. Štefana Uhorského, spomienka

Piatok

17.8.

18.20

+ Jozef a rodičia z oboch strán

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Janka Cedzová r. Nováková 98 r.

féria

Sobota

18.8.

 

6.45

Na úmysel

 

19.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

19.8.

7.00

+ Božena

10.20

Za veriacich

 

8.30

+ Matej, Terézia, Anna

 

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ