FARSKÉ OZNAMY 28.10.2018

 

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

29.10.

17.00

+ Emília, Štefan, Štefan, Jozef

 

féria

Utorok

30.10.

11.00

Pohrebná sv. omša

+ Iveta Burmeková r. Dudoňová 54 r.

 

17.00

+ Jozef, Iveta, Štefan, Veronika a ich deti

(z 24.8.)

 

féria

Streda

31.10.

17.00

+ František, Justína, Ján, Štefánia, Vincencia a ich rodičia

 

féria

 

Večerná sv. omša zo slávnosti

Štvrtok

1.11.

7.00

+ Ján, Štefan, Amália, Štefan, Magdaléna

10.20

+ Amália Palková r. Hodoníková 85 r.

+

Pohrebný obrad

8.30

+ Martin a Peter

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

Piatok

2.11.

6.25

Za všetkých zosnulých

18.20

Na úmysel (R.B.)

16.30

Na úmysel

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

3.11.

14.00

Sobášna sv. omša

18.00

+ Ján a Dominik

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

4.11.

7.00

+ Rudolf, Veronika, Vladimír a ich rodičia

10.20

+ Vendelín, Emília, Peter, Pavol (z 30.10.)

 

8.30

+Štefan, Veronika, Jozef, Filoména a ich rodičia

 

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

 

FARSKÉ OZNAMY 21.10.2018

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

22.10.

17.00

Za zosnulých kňazov, pôsobiacich vo farnosti Štiavnik

 

Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka

Výročný deň smrti p. dekana Albína Blažeka (1984)

Utorok

23.10.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Ladislav Grajciarik 61r.

 

féria

Streda

24.10.

17.00

+ Karol, Vilma, Martin a rodičia

 

féria

Štvrtok

25.10.

17.00

+ Štefan, Anna, Zdenko, Jarka (z 28.9.)

 

féria

Piatok

26.10.

18.20

Poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o zdravie a BP

17.00

+ Jozef, Irena, Ignác

féria

Sobota

27.10.

6.45

+ František, Helena a ich rodičia (z 23.10.)

18.00

+ Ondrej, Amália a ich rodičia

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

28.10.

7.00

+ Ján, Ján a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Štefan, Irena, Štefan, Helena, Margita, Štefan

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY 14.10.2018

DVADSIATA ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

15.10.

17.00

+ František, Amália, Jozef, Martin, Bohuslav

 

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Utorok

16.10.

17.00

Za oslobodenie od závislosti na alkohole

 

Sv. Margity Márie Alacoque, panny, spomienka

Streda

17.10.

17.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodiny

 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok

18.10.

6.45

 Za uzdravenie Janky

 

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok

Piatok

19.10.

18.20

+ Milan, Mária, Róbert, Sidónia

17.00

+ Róbert

féria

Sobota

20.10.

15.00

Sobášna sv. omša

16.30

Sobášna sv. omša

18.00

+ Vendelín

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

21.10.

7.00

+ Albert, Anna a rodičia z oboch strán

10.20

+ Pavol, Vincencia, Pavol a rodičia z oboch strán

(z 10.10.)

8.30

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodiny

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Misijná nedeľa

Zbierka na misie