FARSKÉ OZNAMY 23.6. 2019

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

24.6.

17.00

+ Pavol, Vendelín, rodičia a prarodičia

 

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Utorok

25.6.

17.00

+ Pavol, Jozefína, Anna, Veronika a ich rodičia

 

féria

Streda

26.6.

6.45

+ Martin, Magdaléna a rodičia z oboch strán

 16.00

Pohrebná sv. omša

+ Viktor Gajdoš 76 r.

féria

Štvrtok

27.6.

18.30

Sv. omša pri kaplnke na Lúčkach

 

féria

Večerná sv. omša zo slávnosti

Piatok

28.6.

7.30

Poďakovanie Pánu Bohu od žiakov, študentov a pedagógov

9.00

+ Paulína, Ján, Martin, Rozália

 16.00

Pohrebný obrad

17.00

+ Mária Mináriková r. Gajdošová 82 r.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Koniec školského roka

Te Deum

Sobota

29.6.

7.00

+ Peter

18.30

+ Peter a jeho rodičia

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Nedeľa

30.6.

7.00

+ Peter, Amália, Anna, Mária

10.20

Za veriacich

8.30

+ Alojz, rodičia a svokrovci

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY 16.6. 2019

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

17.6.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Amália Frolová r. Trulíková 87 r.

 

féria

Utorok

18.6.

17.00

Za zdravie a BP rodiny

 

féria

Streda

19.6.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Ján Cambál 79 r.

 

féria

Štvrtok

20.6.

6.25

Za veriacich

18.20

+ František a Anna

(zo 17.6.)

18.30

Za zdravie a BP rodiny

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Večerné eucharistické procesie

Piatok

21.6.

6.45

Poďakovanie za životné jubileum a prosba o zdravie a BP rodiny

8.30

+ Jolana, Jozef, Štefan, František

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Sobota

22.6.

6.45

+ Štefan a Mária

(z 19.6.)

18.30

+ Anna a Anton

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

23.6.

7.00

+ Františka, Augustín a starí rodičia z oboch strán

10.30

Za veriacich

8.30

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Posviacka oltára a chrámu v Štiavniku

FARSKÉ OZNAMY 9.6. 2019

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

10.6.

17.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

 

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Turíčny pondelok

Utorok

11.6.

17.00

+ Anna, Emil, Vendelín, Helena, Ján

 

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

Streda

12.6.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Mária Michalová r. Chlebinová 81 r.

 

féria

Štvrtok

13.6.

18.20

+ Jozef, Celestín, Katarína, Marta, Anna, Mária

(z 12.6.)

 16.00

Pohrebná sv. omša

+ Vít Sojčík 73 r.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠSIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok

Piatok

14.6.

18.20

+ Viliam, Štefánia, František, Anna

17.00

+ Štefánia, Martin

féria

Sobota

15.6.

15.30

Sobášna sv. omša

18.30

+ Pavol, Johana, Anton, Anton, Miroslav a ich rodičia

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

16.6.

7.00

+ Ján, Veronika, Jozef, Vendelín

10.20

Za veriacich

8.30

+ Johana a rodičia z oboch strán

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE,

slávnosť