FARSKÉ OZNAMY 20.8.2017

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

21.8.

17.00

Za zdravie a BP Anny a sestier BM a členov Faustinum

 

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Utorok

22.8.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Božena Šútorková 56 r.

 

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Streda

23.8.

6.45

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

 

féria

Štvrtok

24.8.

17.00

+ Filip, Baltazár, Vincencia, Paulína

(zo 14.8.)

 

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok

25.8.

18.20

+ Ján a rodičia

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

féria

Sobota

26.8.

15.30

Sobášna sv. omša

19.00

+ Štefan, Anna, Štefan

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

27.8.

7.00

+ Martin a Mária

10.20

Prosba o Božiu pomoc a dary DS pre Jozefa

(z 22.8.)

 

8.30

+ Miloš, Daniela, Vladimír a ich rodičia

 

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 20.8.2017

FARSKÉ OZNAMY 13.8.2017

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

14.8.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Ján Kuciak 80 r.

 

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Utorok

15.8.

6.25

Poďakovanie za BP a prosba o Z a BP rodiny

18.20

+ Františka, Augustín, Pavol, Augustín

18.20

 Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Požehnanie bylín a kvetov

Streda

16.8.

17.00

Poďakovanie za 50 r. života Juraja a prosba o dary DS pre celú rodinu

 

Sv. Štefana Uhorského, spomienka

Štvrtok

17.8.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Anna Jurkeníková 88 r.

 

féria

Piatok

18.8.

18.20

+ Jozef a rodičia z oboch strán

17.00

+ Anton a Alžbeta

Sv. Heleny, spomienka

Sobota

19.8.

 

16.00

Sobášna sv. omša

 

19.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

20.8.

7.00

+ Jozef, Anna, Karolína, Štefan

10.20

Za veriacich

 

8.30

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

 

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY 6.8.2017

PREMENENIE PÁNA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

7.8.

6.45

+ Tomáš, Anna, Ján, Anna, Ján, Vilma, Vladimír

 

féria

Utorok

8.8.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Anna Homolíková 90 r.

 

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Streda

9.8.

17.00

Poďakovanie za 70 r. života Marty a prosba o zdravie a BP

 

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Štvrtok

10.8.

17.00

+ Pavol, Vincencia, Pavol

(z 8.8.)

 

Sv. VAVRINCA, diakona a mučeníka, sviatok

Piatok

11.8.

18.20

Za zdravie a božiu pomoc Veroniky a celej rodiny

17.00

Za zdravie, božiu pomoc, dary DS pre rodiny

Sv. Kláry, panny, spomienka

Sobota

12.8.

 

6.45

Na úmysel

 

16.00

Sobášna sv. omša

19.00

+ Matúš a Ľudmila

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

13.8.

7.00

+ Štefánia, Ján, Justína, František a ich rodičia

10.20

Za veriacich

 

8.30

+ Ján a rodičia z oboch strán

 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ