FARSKÉ OZNAMY 28.6. 2020

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

29.6.

6.25

Na úmysel

18.20

+ Stanislav a Rudolf

17.00

+ Rudolf, Paulína, František a rodičia

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Utorok

30.6.

7.30

Poďakovanie za BP v školskom roku

 

féria

Streda

1.7.

17.00

+ Anna, Jozef, ich rodičia a starí rodičia

 

féria

Štvrtok

2.7.

6.45

Na úmysel

17.00

Poďakovanie za BP v školskom roku

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok

Piatok

3.7.

6.25

Na úmysel

18.20

+ Tomáš

17.00

+ Jozef, Eduard a rodičia

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok

 

 Prvý piatok v mesiaci

Sobota

4.7.

13.00

Poďakovanie za dar života a božie dobrodenia a prosba o zdravie a BP

18.30

Za zdravie, BP, dary DS pre rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

5.7.

7.00

Za veriacich

10.20

+ Filip, Johana, Filip

8.30

Poďakovanie za 80 r. života Márie a prosba o zdravie a BP

SV. CYRILA A METODA,

slovanských vierozvestov, slávnosť

Prvá nedeľa v mesiaci

FARSKÉ OZNAMY 21.6. 2020

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

22.6.

17.00

+ Rudolf, Rudolf, Johana, Miroslav a ich rodičia

 

féria

Utorok

23.6.

17.00

+ Františka, Augustín, Pavol, Augustín

 15.30

Pohrebná sv. omša

+ Sidónia Jánošíková r. Mišutková 93 r.

1. VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU V ŠTIAVNIKU, slávnosť

Streda

24.6.

17.00

+ Ján, Mária, Ján, Hugo, Magdaléna, Hrehor, Apolónia

 

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Štvrtok

25.6.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

26.6.

6.45

+ Štefan, Amália, František, Paulína, Juraj

17.00

Poďakovanie za 70 r. života Anny a prosba o zdravie a BP rodín

féria

Sobota

27.6.

15.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Ján, Paulína, Ján, Janko a ich rodičia

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

28.6.

7.00

+ Štefánia a Rudolf

10.30

Za veriacich

8.30

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

+ Jozefína a Štefan

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. V utorok budeme sláviť 1.výročie posviacky nášho farského chrámu, sv. omša o 17.00. V utorok bude vo Hvozdnici pohrebná sv. omša o 15.30.

2. V stredu je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, sv. omša bude v Štiavniku o 17.00.

3. V piatok bude sv. omša v Štiavniku ráno o 6.45, v sobotu len sobášna o 15.00. V nedeľu začne druhá sv. omša o 10.30, vzhľadom na to, že ráno je slávnosť Prvého sv. prijímania vo Hvozdnici.

4. Dňa 27.6. 2020 chcú v Štiavniku uzatvoriť manželstvo títo snúbenci: Šimon Kubica, pochádzajúci z farnosti Petrovice (fil. Setechov) a Simona Fujková, pochádzajúca zo Štiavnika. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

5. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia, biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách, t.z., že v nedele a v prikázané sviatky sme povinní sa zúčastniť pod ťažkým hriechom na celej svätej omši. Zostávajú však v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (nap. veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.)

6. Hvozdnica: V piatok po sv. omši prosím jedného z rodičov o vyzdvihnutie rovnošaty v sakristii kostola. Nácviky na prvé sv. prijímanie budú nasledovne: v stredu o 18.00 v kostole, v sobotu ráno o 8.30 bude sv. spoveď pre deti a príbuzných, po nej budeme mať s deťmi generálku a rodičov prosím o pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola. Slávnosť 1.sv. prijímania začne vo Hvozdnici v nedeľu o 8.30. Prosím veriacich, aby čím viacerí využili možnosť sobotnej večernej sv. omše, kvôli obmedzenej kapacite miest v kostole v nedeľu.

FARSKÉ OZNAMY 14.6. 2020

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

15.6.

17.00

+ Anna, Jozef, Sidónia, Jozef

 

féria

Utorok

16.6.

17.00

+ Viliam, Štefánia, František, Anna

 

féria

Streda

17.6.

17.00

+ František, Anna a ich deti

 

 

féria

Štvrtok

18.6.

18.30

Sv. omša pri kaplnke na Lúčkach

 

féria

Večerná sv. omša zo slávnosti

Piatok

19.6.

18.20

Poďakovanie za 70 r. Ľudmily a prosba o Z a BP pre celú rodinu

17.00

+ Johana

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Sobota

20.6.

15.00

Sobášna sv. omša

18.30

+ Peter a rodičia

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

Nedeľa

21.6.

7.00

Za zdravie, pokoj a BP pre rodiny

10.20

Za veriacich

8.30

Poďakovanie za 60 r. života Zdenky

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ