FARSKÉ OZNAMY 18.6.2017

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

19.6.

17.00

+ Martin, Magdaléna a rodičia z oboch strán

18.20

+ Ladislav

féria

Utorok

20.6.

17.00

+ Stanislav, Vilma, Jozef

 

féria

Streda

21.6.

17.00

+ Rudolf

 

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Štvrtok

22.6.

17.00

Na úmysel

 

féria

Sv. omša zo slávnosti

Piatok

23.6.

17.00

+ Ingrid, Gabriel

18.20

Ako poďakovanie za dar milosti kňazstva

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Modlitba chvál v Štiavniku

Sobota

24.6.

15.30

Sobášna sv. omša

18.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Nedeľa

25.6.

7.00

+ Jozefína, Pavol, Anna

10.20

Za veriacich

8.30

+ Peter

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

 

FARSKÉ OZNAMY 11.6.2017

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

12.6.

17.00

Za obrátenie a osvietenie Duchom Svätým

 

féria

Utorok

13.6.

18.20

+ Emil, Anna, Emil, Jozef

 

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

14.6.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Jozef Pastorek 57 r.

18.20

+ Alojz, jeho rodičia    a svokrovci

Večerná sv. omša zo slávnosti

Štvrtok

15.6.

6.25

Za veriacich

18.20

Za zdravie a BP pre Štefana, Zdenka, Jána, Michala (zo 14.6.)

18.20

Na úmysel

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Večerné eucharistické procesie

Piatok

16.6.

18.20

+ Františka, Augustín, Pavol, Augustín

17.00

+ Johana a zosnulí    z rodiny

féria

Sobota

17.6.

15.00

Sobášna sv. omša

15.00

Javornícke ozveny

Poďakovanie za 45 rokov manželstva a prosba o zdravie a BP

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

18.6.

7.00

+ Celestín, Anna, Vendelín, Veronika

10.20

Za veriacich

8.30

+ Jozef, Mária a rodičia

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

FARSKÉ OZNAMY 4.6.2017

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

5.6.

6.45

Poďakovanie za BP a prosba o zdravie, BP a ochranu PM pre rodinu

 

SVÄTODUŠNÝ PONDELOK

Utorok

6.6.

17.00

+ Štefan, Anna a ich rodičia

 

féria

Streda

7.6.

17.00

+ Rudolf, Sidónia, Rudolf

 

féria

Štvrtok

8.6.

17.00

Za veriacich

 

NÁŠHO PÁNA    JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok

Piatok

9.6.

18.20

+ Magdaléna, Vendelín, Paulína, Magdaléna, Štefan

 

féria

Sobota

10.6.

6.45

Na úmysel

18.00

+ Štefánia a Martin

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

11.6.

7.00

Poďakovanie za 55 r. manželstva a prosba o BP

10.30

Za prvoprijímajúce deti

8.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť

Prvé sv. prijímanie