FARSKÉ OZNAMY 14.10.2018

DVADSIATA ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

15.10.

17.00

+ František, Amália, Jozef, Martin, Bohuslav

 

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Utorok

16.10.

17.00

Za oslobodenie od závislosti na alkohole

 

Sv. Margity Márie Alacoque, panny, spomienka

Streda

17.10.

17.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodiny

 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok

18.10.

6.45

 Za uzdravenie Janky

 

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok

Piatok

19.10.

18.20

+ Milan, Mária, Róbert, Sidónia

17.00

+ Róbert

féria

Sobota

20.10.

15.00

Sobášna sv. omša

16.30

Sobášna sv. omša

18.00

+ Vendelín

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

21.10.

7.00

+ Albert, Anna a rodičia z oboch strán

10.20

+ Pavol, Vincencia, Pavol a rodičia z oboch strán

(z 10.10.)

8.30

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodiny

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Misijná nedeľa

Zbierka na misie

FARSKÉ OZNAMY 7.10.2018

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

8.10.

17.00

+ Anna, Jozef, Filip, Ondrej

 

féria

Utorok

9.10.

17.00

Poďakovanie za ukončenie štúdia

 

féria

Streda

10.10.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Albín Bambúch 75r.

 

féria

Štvrtok

11.10.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Anna Gežová r. Belková  88r.

 

Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice  v Žiline, sviatok

Piatok

12.10.

18.20

Za zdravie, pokoj, BP a dary DS pre rodinu

17.00

+ František, Mária, Jozef

féria

Sobota

13.10.

6.45

+ Marta, Štefan a rodičia z oboch strán (z 2.10.)

15.00

Sobášna sv. omša

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

14.10.

7.00

+ Augustín a rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Mária a ostatní z rodiny

DVADSIATA ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

FARSKÉ OZNAMY 30.9.2018

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

1.10.

17.00

+ Štefan a Mária

 

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Utorok

2.10.

16.30

Pohrebná sv. omša

+ Ján Zoleík 62 r.

 

Sv. anjelov strážcov, spomienka

Streda

3.10.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

 

féria

Štvrtok

4.10.

18.20

+ František, Anna, Viliam, Štefánia

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO, patróna farského kostola i farnosti, slávnosť

Piatok

5.10.

6.25

+ Jozef, Ľudmila, Jozef, Anna

18.20

Za zdravie, BP, dary DS a ochranu pre rodiny

16.30

+ Pavol, Miroslav, Ján, Magdaléna a ich rodičia

Sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

6.10.

15.00

Sobášna sv. omša

16.30

Sobášny obrad

18.00

Za zdravie, božiu pomoc, dary DS pre rodinu

féria

Nedeľa

7.10.

7.00

+ Rudolf, František, Magdaléna

10.20

SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA

Za veriacich

8.30

+ Stanislav, Antónia, Helena, Ignác, Ján a rodičia

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Hodová slávnosť v Štiavniku