FARSKÉ OZNAMY 15.4.2018

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

16.4.

6.45

+ Apolónia a Ondrej

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Veronika Mišutková

r. Kováčová 82 r.

féria

Utorok

17.4.

17.00

+ Celestín

 

féria

Streda

18.4.

6.45

+ Vendelín, Mária, Milan, Vendelín

 

féria

Štvrtok

19.4.

16.00

Pohrebná sv. omša

+Blažej Bočko 68 r.

 

féria

Piatok

20.4.

6.45

+ Mária, rodičia z oboch strán, Jozef, Ján, Tomáš, Helena, Magdaléna

17.00

+ Albín, Gizela, Viktor a ich rodičia

féria

Sobota

21.4.

15.00

Sobášny obrad

16.00

Sobášna sv. omša

18.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

féria

Nedeľa

22.4.

7.00

+ Mária a Peter

10.20

Poďakovanie za 40 r. manželstva a prosba o Z a BP 

8.30

+ Ján, Magdaléna, Miroslav, Pavol, Milan

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Dobrého pastiera

Zbierka na seminár

FARSKÉ OZNAMY 8.4.2018

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

9.4.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

18.20

Na úmysel

ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Utorok

10.4.

17.00

+ Anna a starí rodičia z oboch strán

 

féria

Streda

11.4.

17.00

+ Adam, Margita, Ján, Celestín, Mária a rodičia z oboch strán

 

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok

12.4.

17.00

Na úmysel

 

féria

Piatok

13.4.

18.20

+ Vendelín, Ľudmila, Jozefína a ich rodičia

17.00

+ Anton, Štefánia, Ján, Jozef, Štefánia

féria

Sobota

14.4.

15.00

Sobášna sv. omša

16.30

Sobášna sv. omša

18.00

+ Viktor, Andrej, Rudolf, Magdaléna

féria

Nedeľa

15.4.

7.00

Za zdravie, BP, šťastný pôrod Marty

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie a božiu pomoc Anny

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY 1.4.2018

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

2.4.

7.00

+ Ondrej, Paulína, Mária, Mária

10.20

+ Jozef, Anna, Mária a rodičia z oboch strán

8.30

+ Ondrej, Jozef, Štefan, Paulína

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Utorok

3.4.

17.00

+ Rudolf, Anna a rodičia z oboch strán

17.00

+ Jozef, jeho súrodenci, rodičia, starí rodičia a Paulína

VEĽKONOČNÝ UTOROK

Streda

4.4.

17.00

+ Stanislav, Veronika, Mária a ich rodičia

17.00

+ Jozef, Mária a ich rodičia

VEĽKONOČNÁ STREDA

Štvrtok

5.4.

17.00

Za veriacich

17.00

+ Kamila a ostatní z rodiny

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

Piatok

6.4.

6.25

Na úmysel

18.20

+ Ján, Pavol, Mária, Jozef

17.00

+ Štefan, Štefánia, Peter, Veronika, Pavol, Štefánia

VEĽKONOČNÝ PIATOK

Prvý piatok

Sobota

7.4.

11.00

Pohrebná sv. omša

+ Marta Martišíková 80 r.

18.00

+ Ján, Paulína, Ján, Janko a ich rodičia

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Nedeľa

8.4.

7.00

Za ochranu Panny Márie a božiu pomoc pre našu sestru

10.20

Za zdravie, BP a dary DS pre rodiny

(z 28.3.)

 

8.30

+ František

 

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa Božieho milosrdenstva