FARSKÉ OZNAMY 12.8.2018

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

13.8.

17.00

Za zdravie a božie požehnanie rodiny i šťastný pôrod

 

féria

Utorok

14.8.

6.45

+ Štefan, Stanislav, Štefan a rodičia

 

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Streda

15.8.

6.25

Za veriacich

18.20

+ Františka, Augustín, Pavol, Augustín

17.00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Požehnanie bylín a kvetov

Štvrtok

16.8.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Milan Slazina 67 r.

 

Sv. Štefana Uhorského, spomienka

Piatok

17.8.

18.20

+ Jozef a rodičia z oboch strán

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Janka Cedzová r. Nováková 98 r.

féria

Sobota

18.8.

 

6.45

Na úmysel

 

19.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

19.8.

7.00

+ Božena

10.20

Za veriacich

 

8.30

+ Matej, Terézia, Anna

 

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY 5.8. 2018

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

6.8.

6.45

Za zdravie, božiu pomoc a poďakovanie za životné jubileum

19.30

PREMENENIE PÁNA, sviatok

Utorok

7.8.

6.45

Poďakovanie za 80 r. života Amálie a prosba o zdravie a BP rodiny

19.30

féria

Streda

8.8.

6.45

Za zdravie a BP rodiny

19.30

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Štvrtok

9.8.

6.45

Na úmysel

19.30

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Piatok

10.8.

6.45

+ Ján

17.00

+ Ján a rodičia z oboch strán

Sv. VAVRINCA, diakona a mučeníka, sviatok

Sobota

11.8.

 

6.45

Na úmysel

 

19.00

+ Pavol, Anna, Ján

Sv. Kláry, panny, spomienka

Nedeľa

12.8.

7.00

Poďakovanie za životné i sobášne jubileum a prosba o zdravie a BP

10.20

Za veriacich

 

8.30

Za zdravie, BP a dary DS pre rodiny

 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 5.8. 2018

FARSKÉ OZNAMY 29.7.2018

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

30.7.

17.00

+ Martin, Paulína, Ondrej, Viktor, Mária, Ľudmila

 

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka

Utorok

31.7.

16.30

Pohrebná sv. omša

+ Mária Jakubíková 92 r.

 

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Streda

1.8.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

 

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok

2.8.

6.45

Na úmysel

17.00

+Štefan, jeho rodičia a súrodenci

féria

„Porciunkuly“

Piatok

3.8.

6.25

+ Karolína, Jozefína, Anna a ich manželia

18.20

+ Veronika a Ondrej

16.45

+ Anton a starí rodičia

Sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

4.8.

6.45

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu a ich deti

(z 31.7.)

16.30

Sobášna sv. omša

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Nedeľa

5.8.

7.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

10.20

Za veriacich

 

8.30

Za zdravie, BP, dary DS pre rodinu

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvá nedeľa v mesiaci

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 29.7.2018