PÁNKO, BUDZECE ROBIC AJ SVACENÚ VODU NA TRI KRÁĽE?

Na slávnosť Zjavenia Pána (6.1.2021) požehnáme v oboch našich kostoloch trojkráľovú vodu a kriedu. Avšak kvôli aktuálnym opatreniam a nariadeniam (lockdown) si ju nebudete môcť prísť vziať. Bude vám k dispozícii ako náhle sa skončí zákaz vychádzania. Informácie o tom sa dozviete vo farských oznamoch. Žiaľ, v týchto dňoch sa nebude konať ani tradičné trojkráľové požehnanie nových a obnovených domov a bytov. Ďakujeme za porozumenie.

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby!

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Sviatostný život vo farnosti Štiavnik v roku 2020

1.   Sviatosť krstu v tomto roku prijalo 71 detí, čo je o 9 viac ako v minulom roku.

 

Podľa pohlavia:       – chlapcov:  31;

                             – dievčat:    40.

Zo Štiavnika je 48 detí (21 chlapcov a 27 dievčat), z Hvozdnice 13 detí (5 chlapci a 8 dievčat) a 10 detí bolo pokrstených z iných farností. 26 detí, čiže takmer 37 %, sa narodilo mimo sviatostného manželstva!

Nezabúdajme, že najväčšou úlohou rodičov i krstných rodičov je priviesť svoje dieťa k tomu, aby poznávalo a milovalo Pána Boha a byť mu naozaj hodnoverným príkladom v každej oblasti života.

 

Čítať ďalej: Sviatostný život vo farnosti Štiavnik v roku 2020