FARSKÉ OZNAMY 15.10.2017

DVADSIATA ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

16.10.

17.00

+ Ľudmila, František, Ľudmila

 

Sv. Margity Márie Alacoque, panny, spomienka

Utorok

17.10.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Mária Bambuchova 90 r.

 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda

18.10.

17.00

+ Albert, Anna a rodičia z oboch strán

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Martin Kováč 58 r. 

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok

Štvrtok

19.10.

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Beňadik Pastorek

75 r. 

 

féria

Piatok

20.10.

17.00

+ Albín a rodičia z oboch strán

Modlitba chvál

18.20

+ Jolana, Martin, Jozef, Štefan, František

Sv. Vendelína, pustovníka, spomienka

Sobota

21.10.

15.00

Sobášna sv. omša

18.00

+ Adam, Magdaléna a ostatní z rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

22.10.

7.00

+ vdp. Albín Blažek

 

10.20

+ Anna

(zo 17.10.)

8.30

+ Vendelín

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výročný deň smrti p. dekana A. Blažeka (1984)

Misijná nedeľa

Zbierka na misionárov

 

FARSKÉ OZNAMY 8.10.2017

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

9.10.

17.00

+ Augustín, Ondrej, Mária, Ľudmila, Viktor

 

féria

Utorok

10.10.

17.00

Za božiu pomoc pre rodiny

 

féria

Streda

11.10.

17.00

+ Jozef a rodičia z oboch strán

15.30

Pohrebná sv. omša

+ Viktor Panáč 90 r.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice        v Žiline, sviatok

Štvrtok

12.10.

9.30

Kňazská rekolekcia

 

féria

Piatok

13.10.

18.20

Detská sv. omša

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodiny

17.00

+ Ondrej, Mária a ich rodičia

féria

Sobota

14.10.

7.00

Sv. omša pri kaplnke na Hornom konci

18.00

Za zdravie a božiu pomoc rodín

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

15.10.

7.00

+ Magdaléna, Štefan, Stanislav

10.20

Za veriacich

8.30

+ Stanislav, Antónia, Helena a ich rodičia

DVADSIATA ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 8.10.2017

FARSKÉ OZNAMY 1.10.2017

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

2.10.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pri štúdiu

 

Sv. anjelov strážcov, spomienka

Utorok

3.10.

17.00

Za zdravie, božiu pomoc, dary DS a ochranu PM pre rodinu

 

féria

Streda

4.10.

17.00

Za veriacich

18.20

+ František a rodičia

SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO, patróna farského kostola i farnosti, slávnosť

Štvrtok

5.10.

6.45

Za veriacich

14.30

Pohrebný obrad

17.00

Pohrebná sv. omša

+Anna Laščeková 77 r.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny

Piatok

6.10.

6.25

Za veriacich

18.20

Za šťastný pôrod a zdravie celej rodiny

16.45

+ Emília, Tomáš, Štefánia

Sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

7.10.

15.00

Sobášna sv. omša

18.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa

8.10.

7.00

+ Dušan, Štefan, Paulína, Pavol, Mária, Ján, Jozef

10.20

SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA

Za veriacich

8.30

+ František a jeho rodičia

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Hodová slávnosť v Štiavniku