FARSKÉ OZNAMY 18.2.2018

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

19.2.

17.00

+ Ján, Gabriela, Vendelín

 

féria

Utorok

20.2.

17.00

+ Vladimír, Jozef, Anna

 

féria

Streda

21.2.

14.00

Pohrebná sv. omša

 

Za odpustenie hriechov

Kántrový deň

Štvrtok

22.2.

17.00

+ Matej, Agneša, Jozef, Žofia (z 21.2.)

 

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok

23.2.

18.20

+ Štefánia, Ján, Matej, Agneša

17.00

+ Margita a Jozef

Za dar lásky

Kántrový deň

Krížová cesta 40 minút pred sv. omšou

Sobota

24.2.

6.45

Na úmysel

18.00

Za zdravie a BP rodiny

féria

Kántrový deň

Nedeľa

25.2.

7.00

Za zdravie a BP Dominika, Emílie a ich detí

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie a BP rodiny

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

Krížová cesta 14.30

 

 

FARSKÉ OZNAMY 11.2.2018

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

12.2.

17.00

+ Július

 

féria

Utorok

13.2.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc Štefana s rodinou

 

féria

Streda

14.2.

6.25

Za zdravie a božiu pomoc Veroniky, detí a vnúčeniec

18.20

+ Marta, Jozef, Ján

17.00

+ Jozef, Eduard a ich rodičia

POPOLCOVÁ STREDA

Deň pokánia v celej Cirkvi

Štvrtok

15.2.

17.00

+ Vendelín, Pavol a ich rodičia

Pomazanie chorých

 

 

Štvrtok po Popolcovej strede

Piatok

16.2.

15.00

Pohrebná sv. omša

+ Ľudovít Pastorek

88 r.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

Pomazanie chorých

Piatok po Popolcovej strede

 

Krížová cesta 40 minút pred sv. omšou

Sobota

17.2.

6.45

+ Štefan a rodičia z oboch strán

(zo 16.2.)

18.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre deti a ich rodiny

féria

Nedeľa

18.2.

7.00

+ Karol, Veronika, Mária, Marián

10.20

Za veriacich

8.30

+ Anton

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Krížová cesta 14.30

Zbierka na charitu

 

FARSKÉ OZNAMY 4.2.2018

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

5.2.

17.00

+ vdp. Blažej

 

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Utorok

6.2.

17.00

+ Matúš, Anna, Mária

 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda

7.2.

17.00

+ Rudolf, Mária, Mária, Jozef, Anna

 

féria

Štvrtok

8.2.

17.00

Na úmysel

15.00

Pohrebná sv. omša

 + Mária Masiariková r. Mišutková 54 r.

féria

Piatok

9.2.

18.20

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

17.00

+ Milan, rodičia a svokrovci

féria

Sobota

10.2.

14.30

Sobášna sv. omša

16.00

Sobášna sv. omša

Sv. Školastiky, panny, spomienka

Nedeľa

11.2.

7.00

Za zdravie a BP pri operácii Viktórie

10.20

Za veriacich

8.30

+ Ondrej, Veronika, Štefan, Viktor, Andrej

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1. Dnes popoludní o 15.00 sa vo farskom kostole pomodlíme Korunku božieho milosrdenstva pred vyloženou Oltárnou sviatosťou a po nej pozývame všetky rodiny, na tretiu farskú katechézu, ktorou sa chceme duchovne pripraviť na Svetové stretnutie rodín. Opäť k nám zavítajú manželia Baránkovci z Konskej.  Tešíme sa na vašu účasť.

2. Sv. omše v týždni budú v riadnom čase. V sobotu bude v Štiavniku len sobášna o 14.30 a vo Hvozdnici taktiež len sobášna o 16.00. Večerná sv. omša tentokrát nebude.

3. Desiate výročie zriadenia Žilinskej diecézy oslávime v sobotu sv. omšou v kostole v Žiline – na Vlčincoch o 10.00, ako poďakovanie za Božie dobrodenia.

4. Dnes si môžete zakúpiť časopis Naša Žilinská diecéza, v ktorom nájdete zaujímavé články venované 10. výročiu zriadenia ŽD a aj článok o projekte Adopcia srdca v našej farnosti. Cena je 50 centov.

5. Vo farnosti Štiavnik chcú uzatvoriť manželstvo títo snúbenci:

Viliam Pastorek, syn Viliama a Vlastimily r. Strašíkovej, bývajúci v Štiavniku a Martina Špurová, dcéra Jozefa a Heleny r. Palkovej, bývajúca v Štiavniku.

Patrik Michulek, syn Petra a Moniky r. Komancovej, bývajúci v Lietavskej Lúčke a Kristína Lepišová, dcéra Jozefa a Kataríny r. Fučekovej, bývajúca vo Hvozdnici.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade.

6. Oznamujem birmovancom, že sviatosť birmovania príde do našej farnosti vysluhovať, generálny vikár žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadel a to v nedeľu 23. septembra 2018.