FARSKÉ OZNAMY 17.6.2018

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

18.6.

17.00

+ Anna a Štefan

 

féria

Utorok

19.6.

17.00

+ Štefan a Mária

 

féria

Streda

20.6.

17.00

+ Štefánia, Ján, Miroslav, Veronika

 

féria

Štvrtok

21.6.

17.00

Na úmysel

 

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Piatok

22.6.

18.20

+ Jozef, Magdaléna, Vladislav, Marta, Ján, Juraj

17.00

+ Pavol, Mária, Alojz, Paulína, Oľga, Martin, Anna

féria

Sobota

23.6.

6.45

Na úmysel

19.00

+ Jaroslav a zosnulí z rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Večerná sv. omša zo slávnosti

Nedeľa

24.6.

7.00

+ Peter, Dominik a rodičia i starí rodičia z oboch strán

10.20

Za veriacich

8.30

+ Štefan, Magdaléna, Veronika, Ján a ich súrodenci

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

FARSKÉ OZNAMY 10.6.2018

 

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

11.6.

18.20

+ Peter a Amália

 

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

Utorok

12.6.

18.20

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre celú rodinu

 

féria

Streda

13.6.

17.00

+ Ján, Veronika, Magdaléna a ich rodičia

 

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok

14.6.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc pri operácii Jozefa

 

féria

Piatok

15.6.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc pre rodiny

 

féria

Sobota

16.6.

16.00

Sobášna sv. omša

19.00

Za zdravie, božiu pomoc a dary DS pre rodinu

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

17.6.

7.00

+ František, Anna

10.20

Za veriacich

8.30

+ Peter

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

FARSKÉ OZNAMY 3.6.2018

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

4.6.

17.00

Za zdravie a božiu pomoc celej rodiny

 

féria

Utorok

5.6.

17.00

Za zdravie, Božiu pomoc a pokoj v rodine

 

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda

6.6.

16.00

Pohrebná sv. omša

+ Veronika Šimúnová r. Parčišová 87r.

 

féria

Štvrtok

7.6.

17.00

+ Mária (zo 6.6.)

 

féria

Sv. omša zo slávnosti

Piatok

8.6.

18.20

+ Ján, Adam, Mária, Jozef, Anna a ich rodičia

17.00

+ Jozef, Štefan, Veronika a ich rodičia

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Sobota

9.6.

15.00

Sobášna sv. omša

16.30

Sobášna sv. omša

19.00

+ Mária, Ladislav, Peter, Stanislav, Jozef a ich rodičia

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

Nedeľa

10.6.

7.00

+ Magdaléna, Štefan, Apolónia, Michal

10.20

Za veriacich

8.30

+ Ignác, Jozef, Paulína

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ