FARSKÉ OZNAMY 20.7.2014

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

21.7.

17.00

+ Jozef a rodičia

18.20

+ Jozef, Štefan, Veronika a ich deti

féria

Utorok

22.7.

6.45

Za zdravie a božiu pomoc

 

Sv. Márie Magdalény, spomienka

Streda

23.7.

17.00

+ Ladislav a Helena

18.20

+ Anton a jeho rodičia

Sv. BRIGITY, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Štvrtok

24.7.

6.45

Za obrátenie a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

 

féria

 

Piatok

25.7.

18.20

+ Mária, Ondrej, Kamil, Ján, Jozefína, Vincent, Ľudovít

17.00

+ Viktor, Alžbeta, Karol, Mária

Sv. JAKUBA, apoštola, sviatok

Sobota

26.7.

 

6.45

+ Rudolf, Veronika, Vladimír, František

 

18.00

+ Štefánia a Martin

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

Nedeľa

27.7.

7.00

+ Anna a zosnulí z rodiny

10.20

Za veriacich

8.30

Za zdravie a božiu pomoc Anny

 

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 20.7.2014

FARSKÉ OZNAMY 13.7.2014

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

14.7.

17.00

+ Jozef, Martin, Lucia

18.20

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

féria

Utorok

15.7.

6.45

+ Peter

+ Ľubomír

 

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

16.7.

17.00

+ Celestín, Jozef a zosnulí z rodiny

18.20

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka

Štvrtok

17.7.

6.45

Za šťastný pôrod Márie

17.00

Na úmysel

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Piatok

18.7.

18.20

Za zdravie a božiu pomoc

17.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

féria

Sobota

19.7.

 

6.45

+ František, Anna, Matej, Barbora

 

18.00

Za zdravie a božiu pomoc rodiny

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

20.7.

7.00

Za zdravie, božiu pomoc a obrátenie

10.20

Za veriacich

10.30

Za veriacich z Hvozdnice

 

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Hodová slávnosť vo Hvozdnici

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 13.7.2014

FARSKÉ OZNAMY 6.7.2014

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

7.7.

17.00

Na úmysel

18.20

Na úmysel

féria

Utorok

8.7.

6.45

 

 

féria

Streda

9.7.

17.00

 

18.20

 

féria

Štvrtok

10.7.

6.45

 

 

féria

Piatok

11.7.

18.20

 

17.00

 

Sv.Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Sobota

12.7.

6.45

 

15.00

Sobášna sv. omša

15.00

Sobášna sv. omša

18.00

 

19.00

Modlitba chvál a adorácia

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

13.7.

7.00

Za šťastný pôrod

8.30

Za veriacich

10.30

Slávnostná sv. omša k 20.výročiu posviacky kostola

 

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Čítať ďalej: FARSKÉ OZNAMY 6.7.2014